Mossfynd, våtmark, stockbåtar

Man antar att forntida sjöar och myrar har utgjort offerplatser. I nyare tid har många fynd gjorts i torvmossar: avsiktligt böjda svärd, stockbåtar, andra båtar och avrättade människor. Arkeologi kring lämningar i våtmarksmiljöer, som mossar och vattendrag, kallas även våtmarksarkeologi.

I Europa har hundratals fynd av stockbåtar gjorts i mossar och sötvattenssjöar, de äldsta ca 9000 år gamla. De yngsta i Västeuropa har varit ca 250 år gamla (endast ca 100 år i Baltikum och Ryssland). De flesta funna stockbåtar är förmodligen inte offergåvor. Uttjänta stockbåtar övergavs antagligen i sjöar som med tiden torkade upp och blev mossar.

Diverse mossfynd

Våtmarksarkeologi

Stockbåtar

Teckning av Hans Babbel, foto av Tim Olsson, rev jul -12


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi