Traditionella nordiska fartyg & båtlag

Nordiska träskepps- & båtbyggare

Byggare i världen

skepp på bildsten, Historiska museet, Stockholm

rev jan -12


Till rekonstruktioner & skeppsbyggnad Åter till Rekonstruktioner & Skeppsbyggnad

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi