Midibibliotek Länkar Sångtexter LG info Mina program Wiki
gånger sedan 2001-11-26-->

Mina program

Så gott som alla program som jag har skrivit har varit på uppdrag av någon arbetsgivare. Sådana program har ytterst sällan något allmänt värde utanför väggarna hos det specifika företaget. Dock har jag även skrivit några program för eget bruk, och de kan möjligen tåla att bli publicerade. Programmen här är skrivna för 32-bitars operativsystemssubstitut från Pyttemjuk.
Promille Ett program som beräknar en persons promillehalt alkohol i blodet med kroppvikt, alkoholmängd, kön & förbränningstid som inparametrar.
Kladdblock Ett enkelt litet kladdblock som jag använder som en att-göra-lista. Har den fördelen att data sparas så fort kladdblocket inte längre har fokus, vilket är praktiskt när man som programmerare ständigt övertygar sin dator om att den borde hänga sig.
LineUp Ett litet bitmapsmanipuleringsprogram. Har endast en funktion som visserligen är en funktion som jag ofta har saknat när jag har gjort bakgrunder. Bilden blir randig, tvåfärgad och får ett visst djupintryck.
Password Generator En lösenordsgenerator som slumpar fram lösenord av de beståndsdelar som användaren önskar.
Programmet finns också som en Java-applet för att köras direkt över internet, men det är fullständigt befängt att generera lösenord i en miljö där andra kan se resultatet. Bäst säkerhet erhålles med vald distributionsform där lösenord genereras i klientmiljön.

Senast uppdaterad 2005-08-31