Artiklar och andra skriverier

Dessa artiklar skall läsas i backspegeln. Många bytes har flödat 
genom nätverken sedan dess.
Ytterligare en reservation måste göras för ev. felkonvertering 
från mina originalfiler till html-format.

Barn och Kultur
BBL - Biblioteksbladet
Bibliotekariesamfundet meddelar
BiS - Bibliotek i samhälle
Kulturnät Sverige-  Magasinet
Sambindningsrecensioner
Statens Kulturråd informerar
Utställningskatalog - Livrustkammaren


Modern teknik - moderna medier : biblioteken i IT-samhället / Solveig Einarsdòttir ... 
Lund : Bibliotekstjänst 
1997 
164 s. 
ISBN: 91-7018-410-0 

Svensk Lyrik 
(på cd-rom)
En antologi från medeltid till nutid.
850 dikter av 150 författare
FIB:s LYRIKKLUBB
1998
ISBN 91-88832-15-5
E-post lyrik@lyrik.se

BESTÄLL

Rec. Aftonbladet
 

Medverkar i:
Lundin, Lars,1942-
Demokratins vägval : förtroendeman i framtiden / Lars Lundin ; [teckningar: Lars Wikfeldt, Johan Stiernspetz]
1992
Stockholm : Media nova ; Södertälje : Studieförb. Vuxenskolan
ISBN 9171430067
Från brukssamhälle till bruk och samhälle. 
Surahammars kommun 1950-2000.
Surahammar 2002 280 s.
ISBN 91-631--2622-2
Pris: 100 kr

Kapitlet:
Kulturens många nya och olika vägar.
Kultur - att ge uttryck och ta intryck
s. 210-225
Köp - tel.:  0220 - 390 00Barn och Kultur  ^
Nr 1993:6 Utöka Ditt bibliotek med 1400 dataprogram

Nr 1994:4 Att slå upp djur i datornBBL - Biblioteksbladet  ^
Nr 1990:10 Satsa på modern teknik

Nr 1993:1 Gräv där du står

Nr 1993:2 Mediadistribution via tele- och datanät

Nr 1993:5 Uppslagsverk på CD-ROM

Nr 1993: 8Statistik utan gränser

Nr 1994:2 Nordisk familjebok cd-rom

Nr 1994:3 Optisk datalagring

Nr 1994:4 Datalitteratur för bibliotek & bibliotekarier

Nr 1996:4 Vårt lyriska kulturarv på CD-ROMBibliotekariesamfundet meddelar   ^
1998:3: Gotlands Elektroniska Bibliotek – GEB  <http://www. geb.hgo.se> –
       ett regionalt samarbetsprojekt mellan minnesinstitutionerna på GotlandBiS - Bibliotek i samhälle   ^
Nr 1995:2 Svar till Lena Lundgren (om Internetanvändning på folkbibliotek)


Kulturnät Sverige-  Magasinet  ^
NUMMER 2/2002: ATT KUNNA MYCKET Att kunna mycket - tillsammansSambindningsrecensioner^

Astma-allergi och KOL

CD-Emigranten Nr 1 1996

Cd-rom Bibeln

Hjalmar Bergman 1883-1931 Liv och författarskap

The Hutchinson Encyclopedia of Music

Kodansha Encyclopedia of Japan

Kunskapsdatabas Droger CD-ROM - uppslagsverk, lagar statistik och dokument

Alfred Nobel, Life, Work and Legacy

Norstedts skrivhjälp

Norstedts Stora Svenska ordbok" CD-ROM

SAOL

Skribent

Söder i våra hjärtan

The Thames and Hudson Multimedia Dictionary of Modern Art "art 20"


Statens Kulturråd informerar   ^
Nr 1994:6 Det lyriska arvet på CD-ROM?Text till Utställningskatalog - LivrustkammarenTillbaka till startsidan

Denna sida har uppdaterats 02-09-30 yngve.johnsson@abc.se