Search this site

  

External search

global search:

Google  AltaVista  Yahoo  Hotbot  Excite  About  Open Directory  Lycos  MSN  Go  Kartoo  IXQuick

European search:

KTHNOC, Sweden  Yahoo Sverige, Sweden  SpraySweden  SOL, Norway  Yahoo Norge, Norway  JubiiDenmark

article search:

FindArticles.com  High Beam

encyclopedias in English on line:

Wikipedia  Encyclopædia Britannica  Canadian Encyclopedia  Encarta Online  1911 Encyclopedia

other encyclopedias on line:

Nordisk familjebok  Meyers Konversationslexikon

In most indexes you can modify your search statement to improve the result. For example, try this in AltaVista Advanced Search: archaeology AND (underwater OR maritime) AND (wreck OR wrecks).

If you want AltaVista only to list documents from one server, e.g. this server you must add  host:www.abc.se  (or appropriate server name) on the same line.

svensk flagga  Flera, men inte alla, sökmotorer söker på en exakt fras om du sätter citationstecken före och efter. I flera sökmotorer kan du skriva AND   mellan två ord för att endast visa sidor där båda orden finns.

I AltaVista får du motsvarande effekt genom att skriva ett plustecken före varje ord som måste vara med. Övriga vanliga operatorer i sökmotorer är  NOT, OR  och  NEAR.  I AltaVista kan du även skriva  host:.se   på samma rad för att endast visa svenska sidor.

Per Åkesson 1996-99, rev jul '12


    Back      To Nordic UW archaeology   Till huvudsidan   Tillbaka      Till Marinarkeologi

To Main Page