Naturkatastrofer

Den 26 december 2004 skalv det till under Indiska oceanen. Över 100 000 människor dödades, varav många svenskar.

Katastrofen tål att jämföras med andra händelser:

 1. Santorini
  För ca 3500 år sedan exploderade denna grekiska vulkanö. Kraften var enorm och kan ha lett till den minoiska kulturens undergång på Kreta. Det finns inga historiska dokument, endast arkeologiska utgrävningar av förstörda boplatser under tjocka lager av vulkanisk aska.

 2. Krakatoa
  Den indonesiska vulkanön som sprängde sig själv 1883. Explosionsljudet hördes 450 mil bort. Tsunamin rapporterades till 35-40 m höjd. Flodvågen gick runt hela jorden. Mängden stoft i atmosfären var så stor att jordens temperatur sjönk under de följande fem åren. Minst 36 000 människor dödades.

 3. Pinatuvo
  Vulkanen på Filippinerna gav 1992 himlen en annan färg även i Sverige. Se bild
  .

Per Åkesson, dec 2004

Åter