Contacting Per Åkesson   

The quickest way is usually my regular email. I have it as an image, trying to cheat spam engines. I try to reply to letters in German, French, Spanish, Italian and Russian, not fluent, but legible.

Snabbast är oftast min vanliga e-post. Jag har skrivit in adressen som en bild för att försöka lura spam-system, som sänder ut skräppost.
My ICQ number:

Mitt ICQ-nummer, används ibland:
My Windows Messenger ID:

Mitt Windows Messenger-ID:
If I travel I use this one. Only send to it upon agreement. All other messages will be filtered away, because of the extreme amount of spam on Hotmail. Beware of Hotmail! Why not try Yahoo mail or other free services...

Om jag reser använder jag denna. Sänd hit endast efteröverenskommelse. Jag får så mycket skräppost på Hotmail så obeställda meddelanden filtreras bort. Var försiktig med att skaffa Hotmail! Det finns faktiskt andra gratispostsystem, t ex via Yahoo.

No spam, advertise or chain letters, please!

Ingen reklam eller kedjebrev tack!

Postal address:

Postadress:

Per Åkesson, Disponentgatan 4, 112 62  Stockholm, Sweden


Back  /  Tillbaka

no spam please