Danzig firar 1000 år 1997

1997 besökte jag den gamla hansestaden Danzig. Åtminstone sedan medeltiden har detta varit en stad med tysk befolkning. Enligt folkräkningen 1924/25 var 96% av befolkningen fortfarande tysktalande.

Vid val under 30-talet fick det lokala nazistpartiet många röster. ”Alltså var dessa tyskar nassar och får skylla sig själva”? Jag tror inte det var så enkelt. Polen hade vid denna tid en auktoritär och nationalistisk regim som lär ha gjort anspråk på Danzig. Alltså kan man tänka sig att Danzigborna röstade på den som lovade försvara dem – Hitler. Att Hitler var en galning skulle senare visa sig.

Under slutet av andra världskriget flydde delar av befolkningen när ryssarna närmade sig. Men en stor del bodde kvar i sina hus.

Den officiella polska historieskrivningen säger att staden förstördes av striderna under kriget. Men vittnesmål berättar att stadens gamla centrum plundrades och brändes efter ockupationen våren 1945. Därefter, efter krigsslutet alltså, tvingades nästan hela befolkningen bort i olika omgångar under ett par års tid. Endast ett fåtal professionella tyskar fick bo kvar några år till för att hjälpa till med ”övergången”. Staden avfolkades alltså med väpnat tvång eller våld, snarare än genom ”frivillig” flykt, etnisk rensning med andra ord. Denna ombefolkning gjordes i samråd med alla segrarmakterna och är väl dokumenterad.

Fasaden på gamla Zeughaus är fint restaureradJag är glad att den fantastiska gamla staden har återuppbyggts. Men i staden såg jag nästan inget på tyska. Gatuskyltar och minnesplaketter på historiska byggnader var helt på polska och historiska namn var försvunna. Inte så konstigt kan man tycka, med tanke på Hitlers behandling av det polska folket under kriget. Det gav dock en konstig känsla av att gå omkring i en stad vars befolkning är försvunnen.

Och här kommer min kritik:

Lokala broschyrer berättade om stadens officiella tusenårsjubileum 1997. Jag fascinerades av att de inte nämnde ett ord om att staden någonsin haft en tysktalande befolkning. En bokhandel hade en engelskspråkig bok om stadens historia. Jag läste kapitlet om stadens mellankrigshistoria 1920-45, och inte ett ord nämnde att det funnits tysktalande i staden. Däremot nämndes enstaka förtjänstfulla polacker.

På Internet finns (fanns 1997) en liknande text om stadens tusenåriga historia, som inte ens nämner det folk som byggt och befolkat staden, alltså de förskräckliga tyskarna.

Jag bryr mig inte om ifall staden är polsk eller tysk. Men vad jag såg liknade en Orwellsk historieförfalskning. Det är farligt att inte tala klarspråk om det förgångna. Historisk lögn har underblåst de etniska konflikterna i både Jugoslavien och Israel/Palestina. Om barnen på bägge sidor får lära sig att området X alltid tillhört ”just vårt folk”, förs hatet vidare. Historieförfalskning passar inte dagens demokratiska Polen.

Grattis Danzig på födelsedagen !

Per Åkesson, augusti 1997

Epolog 2002

Den gamla turistbroschyren har förhoppningsvis skrivits om vid det här laget. Tiden går och allt fler har inga minnen av kriget. Så chansen ökar för försoning. För övrigt blev Günter Grass hedersdoktor i stadens universitet 1993.

Fakta: Stadens namn & historik

stadsvapnetDanzig heter Gdansk på polska. Ursprunget till namnet tycks vara bosättningen Gyddanyzc som omnämndes av biskop Adalbert år 997. Denna bosättning är förmodligen mycket äldre än så och kan vid olika tidpunkter ha bebotts av både slaver, germaner och balter (förfäder till dagens litauer och letter). På 1100-talet bosatte sig tyska köpmän och hantverkare, på 1200-talet fick Danzig stadsrättigheter och blev på 1300-talet medlem av Hansan.

Vidare läsning

Länkar

  • Heimatseite Danzig. Lugn & försonlig kultursida med historisk tabell.
  • Tvivelaktig historietext från LOT. Det polska statliga flygbolaget ger (1999) intrycket att stadens befolkning var polsk fram till år 1308. Detta tvivlar jag på, eftersom det innebär att 1200-talets tyska köpmän skulle ha varit polskspråkiga. Döm själv!

Läsning

  • Dagens Nyheter har 000130 en intressant artikel av Maciej Zaremba. Där diskuteras övergrepp gjorda av polacker mot judar. Man kan alltså tänka sig att övergrepp även skett mot den tyska minoriteten. Polen tycks ännu ej ha gjort upp med denna del av sin historia. Här är citat ur läkaren Zygmunt Klukowskis dagbok: ”... i går åkte SS sin väg. I dag agerar våra gendarmer och poliser, som fått order att döda alla judar de hittar. De är mycket ivriga att uppfylla ordern ... Den polska befolkningen uppförde sig inte väl. Somliga var mycket aktiva när det gällde att hitta gömda judar. De pekade ut gömställen, unga pojkar jagade till och med judiska barn, som poliserna dödade inför allas ögon ... ingen har kunnat föreställa sig att att något sådant är möjligt ...”
  • Bläcktrumman (filmen är baserad på boken av Günter Grass)
  • Stefan Chwin: Hanemann (1995). Detta är en delvis självbiografisk roman. Den handlar bland annat om en av de tyskar som fördrevs från Danzig. Där beskrivs hur alla spår av det tyska raderades och hur de tyska kyrkogårdarna grävdes upp. Boken utsågs 1995 till årets bästa polska roman. Den är trevlig att läsa, men tyvärr inte så bra översatt, och polska och tyska namnformer blandas om varandra.

Publicerad i Legatus Mensae 5/97, reviderad apr -10. Om du vill publicera texten, kontakta mig.
Fotot föreställer det gamla tyghuset, dvs vapenförrådet.


Åter

To Main Page