Vrak söder om Nynäshamn

sammanställt av Julijana Radakovits

Nynäshamns skärgård – ett marinarkeologiskt friluftsmuseum

Östersjön är en unik miljö i flera avseenden. Det gäller inte minst de marinarkeologiska förhållandena. Av flera skäl bevaras marinarkeologiska fornlämningar exceptionellt väl i dessa vatten.

Förbi Torö och Öja har fartygen i århundraden sökt sig genom skärgården på väg norrut, söderut eller österut. I detta område har förlisningarna varit många och vi har många vrak som idag utgör värdefulla bevis på tidigare generationers sjöfart.

Det är dock viktigt att minnas behovet av att skydda och bevara dessa och andra lämningar, som utsätts för en ökande och allvarlig skadegörelse, vilket har till följd att de successivt bryts ned och förstörs för alltid.

(Bilden till vänster: detaljkarta)

Teckenförklaring

  0-10 m / 10-20 m.  Röd siffra anger trävrak. Grön siffra anger stålvrak.
 

Namn

  1. Margareta 
  2. Resande Man?
  3. Trävrak 
  4. Krogenvraket 
  5. Trävrak 

Nord / Ost           

58º 49' 32/ 17º 52' 70
58º 48' 00/ 17º 55' 78
58º 47' 83/ 17º 51' 53
58º 47' 69/ 17º 51' 06
58º 47' 60/ 17º 51' 05

Förlist år

1898
1660?
?
1600-tal
?

Djup

10 
 
 
  5 
  6 

Beskrivning         

brigg
svenskt örlogsfartyg

  6. Trubbnos/Severn
  7. Trävrak 
  8. Snapp 
  9. Fyrspännaren
10. Trävrak 
58º 47' 55/ 17º 51' 19
58º 47' 59/ 17º 51' 28
58º 47' 58 /17º 52' 42
58º 47' 53/ 17º 52' 64
58º 46' 98/ 17º 55' 19
1834
?
1947
1700-tal
?
  9

20 
  9 
brigg

trävrak, positionen är osäker
nedsjunken i sand
11. Gaude 
12. Rita 
13. Riksnyckeln 
14. Trävrak 
15. TB 388 
58º 47' 56/ 17º 56' 41
58º 47' 47/ 17º 56' 33
58º 47' 44/ 17º 57' 09
58º 46' 64/ 17º 50' 27
58º 46' 33/ 17º 51' 63
1919
1959
1628
?
1957
15 
15 
  8-15
30-35
 
franskt fartyg

svenskt örlogsfartyg
16. Paula Faulbaum
17. Hansa 
18. Örnen 
19. Oleg Koshevoi
20. Argo 
58º 44' 89/ 17º 51' 62
58º 44' 92/ 17º 52' 47
58º 44' 62/ 17º 52' 49
58º 44' 60/ 17º 52' 45
58º 44' 22/ 17º 52' 12
1941
1917
1932
1946
1924
40-70
26 
22
27 
20 
tyskt lastfartyg av stål
tyskt järnfartyg lastat med järnmalm
bogserbåt
ryskt lastfartyg av stål
21. Glan 
22. Heimdal 
23. Göte 
24. Nicke 
25. Trävrak 
58º 44' 13/ 17º 52' 20
58º 44' 11/ 17º 52' 28
58º 43' 60/ 17º 54' 90
58º 43' 62/ 17º 55' 47
58º 51' 51/ 17º 55' 32
1943
1957
1906
1942
?
 

10
15
26. Fridhem
27. Tattranvraket
58º 51' 96/ 17º 56' 76
58º 52' 83/ 17º 58' 89
?
?
 
litet träfartyg vid Pigbådan
gammalt trävrak

 
Översiktskarta med detaljkartan inritad

Materialet är ett elevarbete i kartografi utfört av Julijana Radakovits, Naturgeografiska Institutionen, Stockholms Universitet, 1992-93.

Informationen om vrakens positioner är hämtad ur Sjöhistoriska Museets vrakkatalog. Denna karta är inget sjökort, utan bör användas som en översikt i kombination med ett sjökort.

Uppgifterna om fölisningsår och djup är kompletterade av Per Åkesson, med reservation för eventuella fel. Dessa uppgifter är ren information. Alla vrak är inte lämpliga för sportdykning.

Layout: Per Åkesson, 1998

Vidare läsning


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi