Kulturvärn & Laga skyddmarinarkeolog Pål Nymoen, Oslo

Syftet med kulturvärn under vatten är att skydda vårt kulturarv för framtida generationer.

Länkar

Rättsfall

I december 2004 dömdes en 31-årig man av Tierps tingsrätt till dagsböter för fornminnesbrott. Han hade år 2002 plockat upp en skeppsklocka från Hesperus som sjönk i Ålands hav 1884. Likaså hade han olovligt tagit skeppsklockan från Ariel, om sjönk söder om Öland 1912 och tillhör Assuransföreningen.

Debatt

Under "Debatt" framställs personliga åsikter. Syftet med god debatt är givetvis att ifrågasätta företeelser, inte att angripa individer. Bidrag gärna med egna inlägg, här eller i elektroniska konferenser.

foto med vänligt tillstånd av Norsk Sjøfartsmuseum, sida av P.Å. rev apr -10


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi