Datorlösningar

Olika dataprogram kan användas av marinarkeologen. Exempel är: vrakdatabas, föremålsregister, 2D-kartering, 3D-kartering, 3D-rekonstruktion.

 

Web forWindows

Web for Windows

rev apr -10


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi