Skapa en PDF-fil från flera separata Pagemakerfiler

Problemet är följande: Du använder Pagemaker 6.5 på en PC. Du har flera separata kapitelfiler i Pagemaker. Det är ganska vanligt eftersom Pagemakerfiler gärna blir väldigt stora.

Nu vill du av dessa skapa en enda PDF-fil. Skälet är att en PDF-fil är ganska liten och då blir det mer överskådligt att samla alla kapitlen till en fil.

Följande förutsätter den engelska versionen av Pagemaker.

Det finns minst två olika lösningar – man kan slå ihop dokumenten i Pagemaker och man kan slå ihop dem i Acrobat Exchange (ofta enklare). Här beskrivs hur man slår ihop dem i Pagemaker:
 

 1. Se till att du har en laserskrivare definierad i datorn. Det krävs för att skapa Postscriptdokument, tex PDF-filer. Du når detta under Start | Inställningar | Skrivare. Om du där ser skrivaren Apple Laserwriter, så vet du att du har en laserskrivare definierad.

 2. Öppna samtliga Pagemakerdokument som ska slås ihop till en PDF-fil.

 3. Vid öppnandet visas kanske en dialogruta om saknade typsnitt. Då måste du godkänna ersättningstypsnitt. Det spelar ingen större roll om du väljer ”Temporary” eller ”Permanent”.

 4. Vid öppnandet visas kanske en annan dialogruta angående bildlänkar. Om dokumenten innehåller länkar till bilder på separata filer (som du kanske är osäker på var de hamnat), är det enklast att endast kryssa i ”Translate PICTs to Metafiles” och ”For both printing and viewing”.

 5. Spara och stäng dokumentet.

 6. Nu behöver du endast ha ett av dokumenten öppnat i Pagemaker, exempelvis det första. Däremot bör alla kapitelfiler befinna sig i samma katalog. Utför kommando Utilities | Book. Infoga alla kapitelfilerna i Book Publication List. Se till att de kommer i rätt ordning med knappen Move up eller Move down. Klicka på OK när du är nöjd.

 7. Utför kommando File | Export | Adobe PDF.

 8. På frågan ”Do you wish to include the other publications in the book?” svara Yes.

 9. Klicka på Export.

 10. Ange önskat namn för PDF-filen. Du bör låta filen behålla namnändelsen PDF så att den fungerar på både PC och Mac. Om du tänker publicera på webben bör namnet inte innehålla mellanslag.

 11. Om du får ett varningsmeddelande angående länkar i dokumenten, strunta i det oach klicka på Print pub.

 12. Då Acrobat Distiller arbetat klart, stäng dess fönster.

 13. Nu ska det vara kart. Granska resultatet i Acrobat Reader, genom att dubbelklicka på den skapade PDF-filen.

 14. Om du även har det kompletta programmet Adobe Acrobat med delprogrammet Acrobat Exchange kan du nu bearbeta PDF-filen och exempelvis skapa ett klickbart index, eller ”bokmärken” som Adobe kallar det. Med Exchange går det även att optimera filen så att storleken blir mindre. Men det är en annan historia.

Åter till datasidan