Skapa ”bokmärken” i PDF-dokument

Ett PDF-dokument kan kompletteras med en klickbar indexsida i vänsterkanten. Adobe kallar det för ”bokmärken”. Detta förutsätter att du har köpt det kompletta paketet Adobe Acrobat.

Se först till att du har öppnat det önskade dokumentet och att navigeringsrutan visas. Det åstadkoms med kommando Visa | Navigeringsrutan (version 4) eller Visa | Bokmärken och sida (version 3).

Välj något av följande alternativ:

  1. Förflytta dig till bokmärkets destination, välj Dokument > Nytt bokmärke (Control-B) och skriv in texten som representerar bokmärket.

  2. Förflytta dig till bokmärkets destination, använd textmarkeringsverktyget för att markera text och välj Dokument > Nytt bokmärke. Den markerade texten blir bokmärkets text.

  3. Välj Dokument > Nytt bokmärke, skriv in texten som ska representera bokmärket, förflytta dig sedan till bokmärkets destination, välj en förstoring och välj Dokument > Ändra bokmärkets destination (Control-R).

foto 2002

Per Åkesson 2000

Åter till datasidan