Test av operativsystem i PC

Jag anser att en dator i princip inte är mycket mer än en smart skrivmaskin. Då jag inte använder datorn vill jag stänga av den, dels för att slippa höra surrandet, dels för att inte stressas av vetskapen att den blinkande dataskärmen lockar och pockar på uppmärksamhet. Jag har lättare att koppla av med en god bok om dataskrället är avstängt.

Min gamla elektriska skrivmaskin startade på 2 sekunder. Alltså önskar jag även att min dator startar snabbt. Dessutom önskar jag ett stabilt operativsystem som inte kraschar.

Test av snabb start

Jag har mätt starttiden från det att datorn slås på tills att systemet är helt laddat, inkl start av div. drivrutiner, på olika datorer utan nätverk.

Datorer med Windows 95 och 98 har haft Dr Solomon's Anti Virus Toolkit i laddningssekvensen.

Windows 98 startar något långsammare än Windows 95. Det kan bero på att 98 inkluderar Active Desktop, det webbliknande användargränssnittet.

På moderkort ca 1998 eller senare kan Windows 98 och senare utnyttja ett särskilt viloläge (strömsparläge, "stand by") som innebär att datorn kan ”släckas” och ”vakna” på ett fåtal sekunder, som en TV ungefär.

Dator / OS :
P133, 32 MB RAM P200, 64 MB RAM Celeron 433, 64 MB RAM AMD 450, 192 MB RAM Celeron 667, 256 MB RAM Celeron M 1.4, 512 MB RAM Celeron M 1.7, 512 MB RAM Celeron 2.4, 1 GB RAM
DOS 30 sek inkl normal CONFIG.SYS och AUTOEXEC.BAT        
NT 3.51 Workstation 65 sek inkl inloggning (utan nätverk)        
NT 4 Workstation 80 sek inkl inloggning minimal konfiguration: 75-80 sek

med 2 hårddiskar, 2 CD, NTFS filsystem och ett antivirusprogram: ca 120 sek

       
NT 4 Server 100 sek inkl inloggning        
Windows 95 45 sek ca 65-85 sek beroende på vilka program som autostartas        
Windows 98 85-100 sek 45 sek 45 sek      
Windows 2000   130 s vid tom installation, men då ett antal program installerats kan uppstart ta ca 3 minuter      
Windows XP Home Edition       85 sek        
Windows XP Professional   90 s vid tom installation, efter att ett antal program och drivrutiner installerats tar det endast 90 - 100 s 120 s, med program installerade   100 s, med program installerade
OS/2 Warp 3 och Warp 4 45 sek        
äldre Linux (1996) med X Window 40 sek till textläge, X Window tar ytterligare 10 sek        
Suse Linux 9.2 med KDE       5 minuter   90 s    
OpenSuse 10.3 med KDE           95 s   105 s
Windows Vista             100 s, men det minskade till 75 s med 1,5 MB RAM  

Tolkning

Då strömmen till en PC slås på kontrolleras först datorns RAM-minne. I vissa versioner av ”bios-setup” går det att ställa in ”snabb minneskoll”. Det gör jag alltid. Trots det tar minneskollen några sekunder. Det kan ta upp till 30 sekunder på vissa datorer. Ju mer minne man har desto längre dröjer det, på vissa datorer. Alltså kan en dator med 64 MB RAM starta långsammare än en dator med mindre minne. Generellt tar det omkring en minut att starta Win 95/98 oavsett hur snabb eller långsam processor datorn har. Skillnaden i snabbhet märker man i stället då man kör olika program på den startade datorn.

Viloläge

Har man en bärbar dator är det smartare att använda vänte- eller viloläget, så att man sällan behöver göra total omstart av systemet. Här är några uppmätningar:

Virtuellt minne

Då NT4 har startat med den extremt dåliga tiden 120 sekunder, har datorn även haft problem med det virtuella minnet, dvs hårddisken har ”malt” och arbetat onödigt mycket. Trots att inställningarna för virtuellt minne varit standard, det funnits gott om plats på hårddisken och datorn hade hela 64 MB RAM. Detta har jag sett förr på Windows NT och jag misstänker att Windows 95/98 är bättre på att hantera virtuellt minne. Windows NT kräver att växlingsfilen (swap file) har en fast storlek, medan denna fil har en dynamisk storlek hos Windows 95/98. Beror det på detta?

Läs mer om olika operativsystem för PC.

ZD Net gjorde ett liknande test år 2001. På en 1,7 GHz dator med 256 MB RAM startade Windows XP på 31 sekunder, medan Windows Me behövde 41 sekunder och Windows 2000 behövde 47 sekunder.

foto 2002

Per Åkesson 1998
reviderad 2005


Åter till Pers datasida