Register
Förord (preface)
Första steget (first step)
Register

 

Register till Handbok i skeppsbyggnad

 1. Förord

 2. Första steget!
  2a. Sågning av köl och spår
  2b. Sågning och urhuggning av spantläge.
  2c. Laskning av skarv mellan stäv och köl.

 3. Spantindex - kölens mått vid respektive spant.

 4. Urhuggning i stävar samt spik och brickor.
  4a. Urhuggning i stävar för anslutning av bordläggning.
  4b. Tillverkning av spik och brickor.

 5. Förvaring och mallar.
  5a. Förvaring under presenning och i vattenbassäng.
  5b. Säkring av skrovformen genom tillverkning av mallar efter spantsektioner.

 6. Bordläggning.
  6a. Ritning för utsågning av planka till bord från stock.
  6b. Fastsättning av bord till köl.
  6c. Tillverkning av masonitemall för utsågning av bord.

 7. Basning och fastsättning av bord.
  7a. Basning (upphettning) på glödbädd.
  7b. Fastsättning av basat bord med tvingar.

 8. Laskar
  8a. Tillverkning av laskar.
  8b. Vyer av lask vid montering och efter nitning.
  8c. Montering av bord till bord.

 9. Tillverkning av spant.

 10. Roder, åra och årtull.

 11. Kontroll av stävar och revideringar.
  11a. Kontroll av att stävarna står lodrätt.
  11b. Principsektion vid spantläge
  11c. Revideringar av mått till centrumköl samt höjd över ök köl.

 12. Ritningar.
  12a. Ritning över knän.
  12b. Ritning över sittbänk, betabjälke, upplag för durk, snelle, etc.
  12c. Ritning över lister.

 13. Spantruta och plan av skepp.
  13a. Spantruta – visar bordläggnings mått och position.
  13b. Plan och vy av skepp.

 


Till huvudsidan Åter till Rekonstruktioner & Skeppsbyggnad

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi

Till huvudsidan