Basning
<– Föregående
Register  
Nästa –>
 

Basning (upphettning) på glödbädd

En grop med bredd x längd som räcker till för det största bordet grävs i marken. Trämaterial eldas i gropen tills en c:a 7-8 cm tjock glödbädd erhålles. Glöderna avjämnas så att bädden blir jämn och plan. Bordläggningsmaterialet som har förvarats i en vattenbassäng lägges nu på glödbädden och vänds när ovansidan känns varm och har torkat (ibland kan man behöva fukta med en våt trasa). Kolla då och då undersidan så att inga brännskador uppstår. När ovansidan på det vända bordet känns het (~70´C) tar man upp den och sätter den snabbt på plats till föregående bord och fixerar den med tvingar mot detta bord.

OBS! Se till att tvingar och annat som behövs till fastsättandet finns på plats innan bordet lägges på glödbädden.


Fastsättning av basat bord med tvingar

När bordet är varmt fastsättes det så snabbt som möjligt med tvingar till det föregående bordet och får sitta där tills det har kallnat. När det är kallt behåller det den form som erhållits vid fastsättandet och kan nu plockas ner för att laskar ska hyvlas till och andra förberedelser ska göras före uppsättning, borrning och fastnitning.

<– Föregående sida
Nästa sida –>

 


Till huvudsidan  Åter till Rekonstruktioner & Skeppsbyggnad

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi

Till huvudsidan