Konstruktion av "Stockholmsbriggen" Tre kronor

Från 1998 byggdes en brigg baserad på skolskeppet Gladan. Hon sjösattes 2005 med namnet Tre kronor.


Skrovkonstruktion

Till grund för dimensioneringen och konstruktionen av Briggen har använts uppgifter från förlagan Gladan (1857-1924), Sjöfartsverkets byggnadsreglemente för träfartyg från 1945 samt traditionell skeppsbyggnadspraxis. Utvecklingen inom träskepps-tillverkningen hade nått sin tekniska kulmen då Gladan byggdes. Dessa kunskaper ligger idag till grund för byggandet av Stockholmsbriggen. Det som har tillkommit på senare år är lim och plast som i kombination med trä gör att man tex. kan minska på dimensionerna, ibland på bekostnad av livslängd och miljö. 

Byggnadsmaterial

Skrovmaterialet består av sammanlagd 544 m3 genomsågad växt ek och fura vilket motsvarar ca. 1000 välväxta träd. Stockarna kapas och sågas så att man behåller dom naturligt inväxta böjarna i träden för maximal styrka och optimalt virkesutnyttjande. Bordläggningen och däcksvirket mm. skall lufttorka i 2 år. Tillgången på krumvuxen ek är god i Sverige. 

Spant:  
6 ½” växt ek, C-C avstånd 0,53 m. 53 st sammanbultade dubbelspant varav 40 st helspant, 13 st halvspant, 3st enkla kantringsspant  samt akterskeppsförtimring och klystimmer. 
 
Bordläggning:   
Tjocklek 2 ½” (6,2 cm). Sambord, slaghult och berghult är 3 ½” (8,8 cm) tjocka. Sammanlagd 1837 löpmeter, 27 bordgångar, 252 bord. Bordlängder 4-14 m. 
 
Övrig förtimring:  
Köl, lösköl, stävar, stävknän, kölsvin, däck, däcksbalkar, luckkarvlar, luckkarmar, träknän, bogband, relings-stöttor, skarndäck, vaterbord, garnering, balkvägare, slagvägare, skottväggar, överliggare, nagelbänkar & brädgång. 

Förbultning sker med 17.320 st varmgalvade ekskeppspikar 6” - 7”, vidare används 5.060 st trögbult, stoppbult, bladbult, klink-bult samt bult med mutter och bricka, samtliga är varmgalvade i dimensionerna Ø 16 - 25 mm. 

Till målning och impregnering används linolja, terpentin och olika färgpigment. 

Specifikationer

Längd över allt.         35.07 m 
Längd i vattenlinjen.    30.00 m 
Max bredd på spant.       8.00 m 
Max bredd.                8.25 m 
Djup i fören inkl. köl.   2.94 m 
Djup i aktern inkl köl.   3.14 m 
Blockkoefficient.         0,463 
Deplacement (total vikt segelfärdig) 353 ton 
Beräknad skrovvikt vid sjösättning.  210 ton 
Bruttodräktighet.       198 ton 
Dödvikt (lastförmåga)   200 ton 
Beräknad segelyta       700 kvm 
Teoretisk maxfart genom vattnet. 13,4 knop 

Vidare läsning

Artikel från Dagens Industri, 12 februari 1998 
Projektbeskrivning & bakgrund (på engelska) 
Projektets egen websida www.stockholmsbriggen.se

Pressartikel

Dagens Nyheter 22 november 1999


 

av Gustaf Dillner, Stockholmsbriggen

juni 1998, rev 2006

 

 

Gladan i början av seklet. Arkivfoto SSHM.

 

  

3D-ritning av Gustaf Dillner, gjord med programvara från Formation Design Systems.

 

  

Förslagsteckning av Allan Palmer

 

 

De första spanten i jaunari 1998. Foto av Urban Hallén, Dagens Industri

 

 

20 spant är uppe, maj 1998. Foto Per Åkesson.


Till huvudsidan Åter till Rekonstruktioner & Skeppsbyggnad

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi