Aluett

    — i kung Valdemars segelled

Aluetts rigg

På trettiotalet skulle Kalmar slottsfjärd rensas. Då man stängt av fjärden och pumpat ut allt vatten hittades ett ett antal gamla båtar och skepp nedsjunkna i dyn. Dessa undersöktes av Harald Åkerlund. Ett av fynden var ett litet handelsfartyg från 1200-talet, som kom att kallas Kalmar I.

År 1994-95 lät Marinmuseum i Karlskrona bygga en fullskalekopia, Aluett, efter de uppmätningar och ritningar som gjorts av fyndet.

Hon är 11 m lång och väger ca 15 ton inklusive barlast. Materialet är mestadels ek. Ingen hjälpmotor. Fartyget liknar vikingaskeppen med sitt klinkade öppna skrov och enda råsegel. Men hon har stävroder och balkar som går genom skrovet och sticker ut genom bordläggningen. Man kan säga att Aluett är en föregångare till den medeltida koggen. Hon har fyra åror, men liksom alla lastfartyg är hon bred, tung och inte lämpad att ro långa sträckor.

Under sommaren 1995 seglade hon i södra Östersjön

Jungfruresan gick Karlskrona - Rostock - Karlskrona - Visby - Karlskrona.

Under juni-augusti 1996 genomfördes en större expedition

Aluett för segel och åror Aluett följde Kung Valdemars segelled från Karlskrona längs den svenska kusten, över Åland, södra Finland och till Tallinn i Estland. Därefter åter till Karlskrona. Jag deltog under två veckor från Åland till Tallinn.

Under seglingen krävdes ca 5 personer för att klara en stagvändning. Två halskarlar stod i fören och skötte halsarna och bolinorna. Två stod i aktern och skötte skoten och brassarna. Vid rodret stod hövitsman och ropade lämpliga kommandon: ”Klart att vända!”, ”Ror i lä!”, ”La gå!”. Vid det sista kommandot gällde det att snabbt dra över halsar och bolinor mellan styrbord och babord och göra fast på nytt.

Under rodd krävs 4 personer, en på varje åra, och det är alltid roddaren i styrbords akter som anger takten.

Aluett i Tallinns hamnResan till Tallinn tog ca två månader och återfärden några veckor. Vi kunde kryssa tack vara att hon kan gå 60 grader upp mot vinden. Men ibland blåste det för hårt och då fick vi vänta i hamn på bättre väder. Ibland mojnade det och vi fick ta ta fram årorna. Endast fyra åror för en båt på 15 ton. Vi fick stå och ro fyra man/kvinns i halvtimmespass. Då gick det att hålla knappt två knop. Helt klart är Aluett inte gjord för att ros längre sträckor!

Från Åland färdades vi i den finska skärgården, som nästan helt är svenskspråkiga bygder. Varje natt riggade vi upp ett kapell av segelduk som vi lade över det sänkta och snedställda rået. I aktern hade vi vår kombinerade eldstad och matlagningsplats som gav värme. Vi sov på liggunderlag i sovsäckar på däck. Det största sömnproblemet var myggorna, på fuktiga orter. Som ende dykare ombord var det jag som fick hoppa i när delar av disken ramlade i sjön.

I den svenskspråkiga skärgården besökte vi byn Rosala på ön Hitis. Där hade ett vikingahus rekonstruerats, som en turistattraktion, med personal i vikingakläder. Det var underbart att få sova där en natt som omväxling, på fårskinnsfällar.

I Hangö besökte vi Gäddtarmen. Det är en gammal ankringsplats i skären strax utanför stan. På berghällarna har 1600-talets sjömän huggit in en mängd bilder och små meddelanden till oss efterkommande.

Vi korsade Finska viken från Porkala till Tallinn. Mitt ute i viken kunde vi i fjärran se två stora tremastade råseglare. Antagligen var båda fullriggare, men en av dem kan ha varit en bark. Förmodligen var de på väg till eller från något evenemang i St Petersburg. Det var en mäktig syn.

I Tallinn fick vi plats i Pirita gästhamn bredvid museiubåten Lembit. Därefter återvände Aluett. Återresan gick snabbt tack vare gynnsamt väder – det gick att snedda rakt över Östersjön från Dagö till Sverige.

Under juni 1997 deltog Aluett i ”Slaget vid Foteviken” i Skåne

Därefter deltog hon i invigningen av Marinmuseum i Karlskrona. Slutligen deltog Aluett i ”Sjöhistorisk festival” i Kalmar. För info om aktiviteterna 1998 och framåt, kontakta Jon Liljefors eller Marinmuseum.

Per Åkesson, 1996, rev sep -07

Mer info:

Litteratur:

  • Harald Åkerlund: Fartygsfynden i den forna hamnen i Kalmar (1951)
  • Aluett beskrivs i Marinmuseums årsbok 1997.

Till huvudsidan Åter till Rekonstruktioner & Skeppsbyggnad

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi