Hjälp mig innan det är försent.
Hej, jag heter Annika Wistrand och är 31 år.

Jag föddes med en sjukdom som heter R.P. ( Retinitis Pigmentosa ). Läkarna trodde först att jag var skelögd och gav mig lapp för ögat och glasögon för översynthet. Först vid 14 års ålder märkte jag själv att något inte stämde. Innan dess hade jag kunnat läsa en tidning utan glasögon och blev förskräckt över hur mycket min syn hade försämrats. Nästa gång jag märkte en försämring var när jag och en kamrat kastade freesbe, först såg jag den och i nästa stund var den borta. Det var då jag kontaktade min ögonläkare för kontroll av synen, och fick bekräftat att en kraftig försämring hade inträffat.

Sjukdomen består av så kallade fläckar på näthinnan, och i dessa fält som fläckarna utgör, försvinner min syn. Idag har jag en syn som ligger på ca 5 % av det normala men den försämras allt eftersom.

På det här sättet hoppas jag få kontakt med forskare världen över som studerar denna sjukdom, Retinitis Pigmentosa; Läkare, Professorer, Universitet eller Sjukhus och/eller personer som är i samma situation som jag.

Läkarnas diagnos är : Progredierande retinal degenerativ sjukdom.
Synskärpa nu är : 0,08 på högra ögat, och blind på det vänstra.
Förändringar : Efter dilatation glaskroppsavlossning. Något blek papill. Smala kärl. Makulaförändringar i form av pigmentförskjutningar. I medioperiferin runtom en bred ring av retinitis pigmentosaliknande pigmenteringar.
Esotropi. Bländningskänslig. Nattblind.

Ni kan nå mig genom min e-post-adress :
a.wistrand@hotmail.com

Jag hoppas på någon sorts hjälp innan synen försvinner helt!

Annika Wistrand.? Till min fars Hemsida ?


Uppdaterad den : 01-06-2012
a.wistrand@hotmail.com


Andra adresser i Sverige :

Välkommen till Ögonkliniken, Lunds Universitetssjukhus
Karolinska Institutet - medicinsk utbildning och forskning
Medical Link

Andra adresser i Övrigt :

Retinitis Pigmentosa Page
Lance Hahn's Retina Reference
Digital Journal of Ophthalmology