2019-09-30

Klubbens styrelse har beslutat att medlemsavgiften
för 2020 är: 360 kr
Familjemedlem: 180 kr

Förutsättningar för familjemedlemskap.

Nödvändiga uppgifter för att girera medlemsavgiften är:

ABC-klubben skickar inte längre ut pappersavier med inbetalningskort för den årliga medlemsavgiften. Information om medlemsavgiften sker här på klubbens hemsida samt genom Nyhetsbrevet som skickas som e-post till samtliga medlemmar.

/Kansliet

Tillbaka