Tomas Gustavsson
Sök på google efter:

Open source

Open source

eller "öppen källkod" som det heter är det bästa sedan skivat bröd. Open source passar inte till all slags mjukvara av olika anldeningar, som jag inte skall gå in på här. För många sorters mjukvaror är open source verkligen till gagn för världen och mänskilgheten.

Definitionen på opensource kan du hitta på Opensource.org

Den största sajten för utveckling av opensource-programvaror är Sourceforge

Freshmeat annonseras de flesta opensource-releaser ut.

EJBCA

EJBCA - Enterprise Java Beans Certificate Authority, är det open source-projekt jag själv är inblandad i som grundare, administratör och utvecklare.

My tech blog for EJBCA is here: EJBCA PKI Blog