English versionS/S Nedjan

 Nedjans historik

 Utdrag ur skeppsdagboken

 Bandinspelning från olycksnatten

 Dagbok från Nedjans upptäckt 1996

S/S Nedjan var ett svenskt ångdrivet lastfartyg, byggt i Skottland 1893 och 64 m långt. I januari 1954 var hon ett gammalt slitet fartyg som seglade ut från Norrsundets hamn nära Gävle. Lasten var virke och det var storm och minusgrader.

Under natten gjorde hon nödanrop över radio för att slutligen förlisa hon i Gävlebukten. Ingen överlevde förlisningen och själva vrakplatsen var okänd. Först 1996 återfanns vraket med hjälp av side scan sonar. Hon ligger på 32 m djup norr om Eggegrund i Gävlebukten. Hon är mycket välbevarad och står rätt upp på botten i ett stycke, men roder och propeller saknas. Av de 17 omkomna syns inga spår. Befälhavare var J A Jönsson från Brantevik.

Vidare läsning:

  • Tidningen UVM 5/96

Per Åkesson, december 1996, rev jul-12

flygbild från början av 1950-talet

klocka

sonogram av Sture Hultquist

Sonogram av Sture Hultquist

ratt

Den ångdrivna (krånglande?) styrmaskinen på bryggan.

[nakterhus]

Nakterhuset på nära håll. Kompassen har fallit ur.

[telegraf]

Maskintelegrafen nedfallen på bryggan.

Kompass nedfallen på bryggan, numera försvunnen.

Kompass nedfallen på bryggan, numera försvunnen.

radiotelefon

Radiotelefonen som användes den ödesdigra natten.

kabyss

Kabyssen ser prydlig ut. Stormskyddet är uppfällt och slevarna hänger kvar.

[mast]

Vuk Radakovits vid lastbommen vid aktermasten.

reservratten i aktern

Reservratten i aktern.

Alla undervattensbilder är tagna av Peter Lögdberg, Stiftelsen Marinhistorik, Stockholm, med hjälp av Vuk Radakovits, scannade av bl a Ulf Palmér och publicerade här med tillstånd av fotografen. Flygbilden © Rick Tomlison Maritime, Storbritannien. Några av bilderna har tidigare publicerats i tidningen UVM. Texten om Nedjans historik är publicerad här med tillstånd av Stiftelsen Marinhistorik. Tack till Sture för sonogram.


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi

<bgsound src="../pic/ljud/wind3.wav">