Hur mycket luft ryms egentligen i flaskorna?

Tänk på följande innan du bestämmer dig för 200 eller 300 bars luftsystem.

Normalt är fyllningsvolymen proportionell med trycket. Det säger Boyles lag och allmänna gaslagen. Men vid höga tryck sker en avvikelse! Man kan säga att gasen blir så tät att man måste räkna bort gasmolekylernas egenvolyn och ta hänsyn till den växelverkan som råder mellan molekylerna.

Då man fyller en flaska snabbt blir luften och flaskan ca 30 grader varm eller mer. Detta kan kompenseras genom att vänta lite och efterfylla/toppa då flaskan svalnat. Det går snabbare om man har ett vattenbad där hela flaskan kan sänkas (om man bara sänker en del av flaskan kan man få inre korrosion p.g.a. ojämn temperatur).

För luft vid 20 graders temperatur gäller detta:

 • Vid 200 bar blir kompressibiliteten 1,027 ( vid 10 graders temperatur: 1,017; 30 grader: 1,036; 40 grader: 1,044 ) dvs man förlorar ca 3%. En 2x7x200 rymmer då 2720 liter fri luft.
 • Vid 300 bar blir kompressibiliteten 1,104 ( vid 10 graders temperatur: 1,097; 30 grader: 1,110; 40 grader: 1,115 ) dvs man förlorar ca 10%. En 1x10x300 rymmer då 2700 liter fri luft.
Som synes ökar kompressibiliteten med temperaturen. Dessutom expanderar ju luften när den blir varmare. Alltså har man två goda skäl att hålla flaskorna svala.  

Mer info om kompressibilitet finns hos Gas Liquids Engineering Ltd. Där kan du gratis hämta ett program som beräknar detta, baserat på van der Waals lag.  

Nackdelar med 200 bar:

 • Flaskorna är större och klumpigare på ryggen.
 • De räcker inte för riktigt luftkrävande dyk om man inte har dubbeltior eller gör ett trippelmontage.
 • På grund av flaskornas större volym, behöver man mer bly i viktbältet än när man använder 300 bar.
 • Utländska 200-barsflaskor har ofta yoke-koppling, som inte sitter lika säkert som DIN-koppling.

Nackdelar med 300 bar:[Picture]

 • Det tar ofta längre tid att fylla än 200 bar.
 • Flera fyllningsställen ger inte fullt 300 bars tryck och vill inte låta toppa flaskorna med övertryck så att de får rätt tryck då de svalnar.
 • Det är dyrare att fylla på flera ställen.
 • Flaskorna är dyrare än 200-bars.
 • Vissa regulatorer kan slitas snabbare, än vid 200 bar, beroende på material och kvalitet.
 • Något högre frysrisk på vintern.
Själv har jag 2 st 200 bars dubbelsjuor med DIN-koppling, som vardera rymmer ca 2700 liter fri luft. Vet du något mer om detta? Sänd mig ett mail!  
© Per Åkesson, 1996
 
reviderad 1998
Artikeln har ej publicerats i tryck.
                                              Om du vill publicera den, kontakta mig.

Till Pers dyksida
 
[Picture]
<bgsound src="../pic/ljud/diving.wav">