Nätverk för nybörjare

Så fort flera datorer är ihopkopplade talar man om nätverk. Man talar ofta om lokala nätverk, s.k. LAN. Ett lokalt nätverk är ett nät där alla datorerna finns i samma hus, exempelvis i ett kontor. Ett lokalt nätverk brukar ha vad som helst mellan 2 och 500 datorer.

Arbetsstationnätverkskort från 3COM

En arbetsstation brukar vara en dator där man sitter och arbetar. Det kan t ex vara en PC, Mac eller Unix. För att ansluta arbetsstationen till nätverket brukar man installera ett särskilt nätverkskort.

Server

Servern är en dator som är gemensam för nätverket. Där lagras gemensamma dokument och där är den gemensamma skrivaren ansluten. För det mesta är servern just server och används inte som arbetsstation. Man talar då om en dedikerad server. En server brukar ha ett särskilt serveroperativsystem. Exempel på det är Novell Netware, Windows NT och Unix/Linux. I ett nätverk med arbetsstationer som kör programmen lokalt behöver servern inte vara en särskilt snabb dator. Men om du har tunna klienter (dumma terminaler) och kör programmen från servern, måste servern vara snabb och då måste även nätverket ha större bandbredd, dvs överföringskapacitet.

Serverlöst?

I ett litet nätverk (högst 10 datorer) är det inte alltid så noga med dedikerad server. Man kan låta alla arbetsstationer vara kopplade till varann utan att ha någon särskild server. Detta brukar kallas peer-to-peer. Detta åstadkoms med inbyggda funktioner i Windows, Mac OS och OS/2. Man kan även ha en central server, som samtidigt används som arbetsstation. I båda dessa fall brukar man lite slarvigt tala om serverlöst nätverk.

Topologi

I fysisk nätverkstopologi brukar man skilja på stjärnnät, bussnät och ringnät.

 • Stjärnnät innebär att alla arbetsstationer är kopplade med varsin kabel till en central liten låda, en hub. Hubben är sedan kopplad till servern. En nackdel med detta är att det blir en himla massa sladdar att hålla reda på. Stora nät har flera hubbar och flera servrar, men principen är densamma.

stjärnnät med hub

 • Bussnät är oftast av typen local bus och innebär att man drar en kabel från servern och förbi alla arbetsstationer. Varje arbetsstation ansluts till kabeln med en T-koppling. Där kabeln tar slut måste man sätta en slutplugg, en s.k. terminator. En nackdel med detta är att en dålig kontakt kan slå ut hela nätverket.
   
 • Ringnät brukar vara av typen Token Ring. Dessa levereras från IBM. 

Kontakter & kablar

Stjärnnät och bussnät kallas gemensamt för Ethernet. Det innebär bl a att det i nödfall går att blanda dessa båda typer i ett nätverk.

 • I stjärnnätet av typen 10baseT eller 100baseT (kapacitet 10 respektive 100 megabit / s) används flata TP-kablar (Twisted Pair) och fyrkantiga små kontakter av typen RJ-45.
   
 • I bussnätet används rund koaxialkabel och runda bajonettkontakter, som kallas BNC. Dessutom behöver man ett antal T-kontakter och terminatorer.
   
 • Token Ring använder en egen typ av kontakter, som är ganska stora och breda.

Protokoll

Då nätverkskortet är installerat i en arbetsstation är det dags att välja ett protokoll för nätverket. Protokollet är den standard som används för att kommunicera mellan datorerna. Om alla datorer kör Windows brukar det räcka med protokollet NetBEUI. Om alla datorer är Macintosh brukar det räcka med AppleTalk. Om servern kör Novell Netware eller om man vill köra spel brukar protokollet IPX användas. Om man har anslutning mot Internet måste TCP/IP användas.

Mer info

Yahoos sida om nätverk

Per Åkesson, maj 1998

reviderad jul -12

Kontakta mig om du vill publicera denna text. Tigerbilden kommer från Annica Tiger.


Åter till datasidan