Acrobattips

PDF 

PDF (Portable Document Format) är ett dokumentformat som lanserats av dataföretaget Adobe. Det är ett praktiskt sätt att publicera dokument och vektorgrafik på webben. Men för att läsa dem måste du installera tillägget Acrobat Reader, som kan hämtas gratis.

Fördelar med PDF

  • Dokumentets layout bevaras.
  • Om man köper Acrobat, med delfunktionerna Acrobat Exchange, PDF Writer och Acrobat Destiller, kan en PDF-version av dokumentet skapas med en enkel knapptryckning. Därmed är det mycket snabbare (= sparad arbetskostnad) än att göra en liknande layout med HTML.
  • Acrobat Reader finns för många olika datorsystem (bl a Windows, Mac, OS/2, Linux och andra Unixvarianter).

Nackdelar med PDF

  • Kan endast läsas av dem som installerat Acrobat Reader eller motsvarande från Adobe.
  • Filen blir större än motsvarande HTML-fil med bilder. Filerna är störst i det allmänna PDF-formatet. Det går dock att trimma och komprimera filerna, t ex med Acrobat Destiller för att skapa ett mer komprimerat format, som endast fungerar mot Acrobat Reader version 3 eller senare.

Hur sparar man PDF?

Då du hämtat ett PDF-dokument vill du kanske spara det för att läsa senare. Om du läser PDF-dokumentet genom din vanliga webläsare, dvs genom Acrobat Plugin, kan du enkelt spara dokumentet på din hårddisk med det vanliga kommandot Arkiv | Spara. Men om du använder huvudprogrammet Acrobat Reader är det lite krångligare. Acrobat Reader version 3 och 4 har inget uppenbart Save-kommando. Men misströsta inte! Här är två lösningar:

  1. Backa tillbaks till websidan med länk till PDF-dokumentet. Högerklicka (på Mac, håll musknappen nedtryckt) på länken och välj att spara länken på disk. Ange önskad katalog på din hårddisk.

  2. Filen finns i din dator som en temporär fil. Om du letar lite så kan du hitta den. Om du har en PC, kan du prova med katalogen C:\WINDOWS\TEMP. Om du har en Mac, kan du titta på ”skrivbordet”, dvs mitt på skärmen.

Pagemaker

Om du har Pagemaker version 6 eller senare kan du spara dokument direkt i PDF-format. Du når denna funktion under Arkiv | Export | PDF. Klicka sedan på Export, så skapas en PDF-fil.

Adobe Acrobat

I motsats till Reader är den kompletta Adobe Acrobat inte gratis. Om du köper Acrobat kan du skapa PDF-filer från nästan vilka textbaserade dokument som helst, t ex Microsoft Word. Du kan även redigera de PDF-dokument som då har skapats med PDF Writer. Om du väljer Visa, Bokmärken och sida, visas en ram i vänsterkanten. Där kan du enkelt göra index till stycken i texten.

Om du vill lägga in länkar i texten, välj Verktyg, Länk och rita en ruta i dokumentet. Då visas nedanstående meny med diverse möjliga länktyper.

År 1999 lanserades version 4 av Acrobat. Den klarar bl a att fånga en hel websida till en PDF-fil. Priset är ca 2000 kr. Acrobat Reader version 4 är dock gratis liksom tidigare.

Per Åkesson, maj 1998

Rev jul -12. Tigerbilden kommer från Annica Tiger. Kontakta mig om du vill publicera en uppdaterad version av denna text


Åter till datasidan