Svenska fågellistan: 80% (mål: 85%?)

Senaste fågel-X: Mellanspett, Dendrocopus medis, Lummelunda, Gotland, Jan 2015.

Luckor, Svenska fågellistan:
Huggormslistan: 40% (mål: 85%?)

Senaste huggorms-X: Atlashuggorm, Vipera [latastei] monticola, Marocko, Maj 2016.

Luckor, "Internationella Huggormslistan":