Svenska fågellistan: 81.3% (mål: 85%?)

Senaste fågel-X: Mellanspett, Dendrocopus medis, Lummelunda, Gotland, Jan 2015.

Luckor, Svenska fågellistan:
Huggormslistan: 40% (mål: 85%?)

Senaste huggorms-X: Ebneri's huggorm, Vipera [eriwanensis] ebneri, Iran, Juni 2016.

Luckor, "Internationella Huggormslistan":