Svenska fågellistan: 80% (mål: 85%?)

Senaste fågel-X: Knölsvärta, Melanitta d. deglandi, Svenska Högarna, Uppland, Maj 2018.

Artlista


Huggormslistan: 44% (mål: 85%?)

Senaste huggorms-X: Atlashuggorm, Vipera [latastei] monticola, Marocko, Maj 2016.

Artlista