Bild: Per Glembrandt och Krister Lindstedt


 UTDRAG UR DELTAGARNAS TEXTER

Du är välkommen att lämna synpunkter på nedanstående.

Skicka insändare

 - Vi tyckte att Klara borde användas som det ser ut idag, med sina underjordiska tunnlar och utrymmen, sin betong och sina baksidor. Att utnyttja de befintliga strukturerna. Att inte riva i onödan. Att inte med nödvändighet klä husen i 1800-talsdräkt utan låta tilläggen spegla samtiden.

- Stadsmässigt är ett konstigt ord , det tycks vilja beskriva nånting som är stad men ändå inte riktigt stad; något som är stad- typ.

- Slottet har förlorat sin ursprungliga betydelse. Kungafamiljen har flyttat. Den konstitutionella makten ligger hos riksdagen. Kapitalet flyter fritt oberoende av nationella gränser. Slottets storlek, dominerande uttryck och höga bevakningsnivå motsvarar inte längre dess innehåll.Gör något annat av Slottet. Öppna inre borggården så att den blir en del av stadsstrukturen.

- Bygg höghus på Söder. Mer folk- mer urbanitet!

- Rensa torget. Låt platsen få vara "ren" utan möbleringar som skyltar, vägbanor, bänkar, pollare o.dyl.

 

Bild: Petter Aaro


- Mitt i stadens finrum bygger vi en tillfällig plats för omhändertagande av vitvarusopor. En skulptur om irreversibla processer.

 - Industriområden är fläckar av urbanitet-där verksamheter tillåts både leva och dö, i takt med konjunkturerna- i ett för övrigt odynamiskt och musealiserat stenstads- och förortslandskap.

- En stark strömning i 1900- talet lär oss vikten av att människans projekt och företaganden leder till ett redan från början beslutat resultat. Är man tveksam till huruvida resultatet kan garanteras, får man alltså begränsa verkligheten ända till den ser ut att låta sig bestämmas på förhand.

- Barnbibliotek/ barnlekplats i parkeringshuset Elefanten.

 

Bild: Mikael Askergren


 

- En koncentration av studieverksamheterna till stadens kärna och en tydlig arkitektonisk form skulle kunna skapa de förutsättningar som kan ge universitetskonceptet ett eget ansikte.

- Den moderna staden förändras stötvis, nya storskaliga element läggs till över och vid sidan av den traditionella strukturen. Dessa moderna projekt följer helt andra regler och processer än de som en gång formade staden. Ingenting skiljer längre juridiskt, administrativt eller ekonomiskt staden från en omgivande landsbygd vilket medför att gränserna suddas ut och de urbana elementen erövrar landskapet ... Det moderna projektet erkänner varken det privatas eller tidens roll i stadsbyggandet.

- Koncentrationen av kommunikation , handel, kontor och frånvaron av bostäder i cityområdet gör att det har svårt att fungera som en del av den stad det omges av. Zoneringen och den hårda trafiksepareringen gör också att cityområdet har svårt att förändras och hitta nya funktioner.

 

Bild: Johan Johansson