English version

PPPBUTTON

Med pppbutton är nätet inte längre borta än en knapptryckning.

Vad är pppbutton?

Pppbutton är ett alltså litet program som skapar en knapp med vars hjälp man kan starta och stänga av en ppp-förbindelse.

 • För att koppla upp klickar man med musknapp 1 på pppbutton.
 • För att koppla ner klickar man med musknapp 2
 • Klickar man med musknapp 3 får man upp en meny

  Där kan man avsluta programmet, eller välja att kontrollera vilka tcp/ip förbindelser som är aktiva eller läsa de tio sista raderna i /var/log/messages, där bla chats, pppds, nameds och leafnodes aktiviteter är synliga

  När man är uppkopplad är knappen färgad. Om ingen aktivitet råder på nätet är den grön, och det är så att säga grönt att stänga av förbindelsen. Om aktivitet råder är knappen röd, och man bör inte stänga av om man inte vet vad man gör.

  Om modemet krånglar, pppd inte startar eller avbryts kommer en dialog som talar om vad som hänt. Samtidigt blir knappen brun. OK-knappen i dessa meddelanden aktiverar ett nytt uppkopplingsförsök. Med Avbryt avbryts uppkopplingsförsöken.

  Om det är upptaget innebär OK-knappen att pppbutton försöker ringa tills man kommer fram. pppbutton försöker då ringa var tionde sekund. Det går bara att stänga av under perioden mellan uppringningarna.

  Var får jag tag i pppbutton?

  pppbutton finns upplagt på ftp.mc.hik.se/pub/users/mia95anp.

  Där kommer för tillfället nya versioner i snabb takt. För närvarande gället version 0.51

  Installation

  pppbutton är et tcl/TK-skript, så för att kunna använda pppbutton krävs att tcl/TK är installerat. Det krävs också att man har egna skript som sköter uppkopplingen mot sin internetleverantör (kolla Svenska Linux - en handbok om du inte har ett fungerande skript). Från och med version 0.4 krävs ett anpassat skript som kan hantera chats felkoder. Med pppbutton följer ett exempel. Eller så kan du kolla här på ett exempel.

  Från och med version 0.5 bör man också fylla i eventuella lokala domän- namn i variabeln search_string, eftersom denna används för att utesluta aktiva men lokala (tex genom ett ethernet-interface) nätförbindelser.

  Lägg pppbutton i lämlig katalog och gör den exekverbar.

  Se till att vägen till wish stämmer på din maskin.

  Ändra variabeln "script" så att där står ditt uppkopplingsskript.

  Ändra variabeln "skript2" så att där står ditt nedkopplingsskript.

  Tuta och kör.

  En bra idé är att starta upp pppbutton automatiskt och göra den så lik Fvwm2s GooStuff som möjligt. Själva placerar jag ppp-button mellan fvwms pager och GoodStuff genom att starta pppbutton med följande geometri: pppbutton -geometry 72x30+10+267 & i $HOME/.xsession.

  I .fvwmrc har jag dessutom angivit att den ska se ut och bete sig precis som GoodStuff, med följande rad: Style "pppbutton" NoTitle, Sticky, WindowListSkip under Style Flags.

  Versionhistoria

  I pppbotton0.2 har tillkommit en funktion som kontrollerar pppds status. Detta för att återställa knappen på ett bra sätt och larma om eventuella fel. Tex om pppd inte startar även om chat funkar, eller om ppp-förbindelsen plötsligt bryts

  I pppbutton0.22 har dialogerna snyggats till och söker sig efter muscursorn

  I pppbutton0.3 har skapats en popupmeny om man trycker med 3:e musknappen, från vilken man kan stänga av pppbutton, samt kontrollera vissa nät och demon-aktiviteter.

  I pppbutton0.31 har en bug orsakad av överbliven kod tagits bort. Buggen gjordeatt kontrollen av nätet stängdes av när man använde någon av kontrollmöjligheterna i menyerna. En del överbliven debugkod är också rensad.

  I pppbutton0.4 har en återuppringningsfunktion vid upptaget implementerats. Denkräver att anpassat ppp-up-skript. Dessutom mäts nätaktiviteten både med hjälpav öppna tcp/ip-förbindelser och inkommande paket till ppp-interfacet. Detta är inte riktigt nöjsamt och skall ändras i version 0.5

  I pppbutton0.5 har en ny alegoritm för att kolla nätaktiviteten implementerats.Den bryr sig enbart om externa tcp/ip förbindelser som är aktiva. Dessutom är det möjligt att starta pppbutton med engelska dialog-texter. Det görs med kommandoradsargumentet -en. Från och med 0.5 innebär OK-knapparna att ett nytt återuppringsningsförsök görs automatiskt. I pppbutton0.51 har en bugg åtgärds som gjorde att nätkontontrollen inte startade vid återuppringning vid upptagen, samt en som gjorde att en pppd bruten dialog dök upp en gång för mycket vid bruten pppd-förbindelse.

  pppbutton

  © Peter Antman

  Licencierad under GNU/GPL

  Skicka kommentarer till peter.antman@abc.se  Tillbaka till Svenska Linux