Antmans Program


In English

Sedan jag började med Linux har jag också börjat programmera så smått. Av skäl som man kan läsa sig till bland mina artiklar och i Linuxboken görs dessa fritt tillgängliga.

Samtliga befintliga program är skrivna av två skäl. För att jag själv behövt dem. Och för att lära mig nya programmeringsspråk, vilket är enklast om man har någon riktig uppgift att ta tag i. De är dock skrivna i tillvarons mellanrum, så eventulla märkliga "features" är härmed ursäktade.

Programmen är licencierade i enlighet med GNU/GPL. Enligt min tolkning, vilken nog stämmer överens med den gängse, innebär det att jag behåller upphovsrätten men att vem som helst får göra vad som helst med dem utom två saker:

1. Man får inte ta bort min upphovsrätt.

2. Programmen får inte distribueras vidare utan att källkoden görs tillgänglig.

Den som vill veta mer om GNU/GPL kan läsa själva den finstilta juridiska texten eller de trevliga texter som följer med emacs-distributionen (/usr/share/emacs/19.34/etc/) eller besöka Free Software Foundations hemsida.


WebSnack
WebSnack är ett cgi-binskript skrivet i perl som skapar en chat för webben. Med hjälp av WebSnack kan man med andra ord sätta upp en chat som kan användas med hjälp av en WebBrowser. I WebSnack kan man ha fördeffinierade kanaler. Användarna kan dessutom skapa egna kanaler.
pppbutton
pppbutton är ett program som skapar ett liten knapp med vars hjälp man kan koppla upp och ned sig mot Internet med hjälp av PPP. pppbutton hanterar återuppringning vid upptaget, avbruten ppp-förbindelse och markerar dessutom om någon aktivitet råder på förbindelsen genom att ändra färg. pppbutto är skriven i tcl/Tk. (English helptext)
offkom
offkom är en offlineläsare för lysators LysKOM-system. LysKOM är ett konferensprogram och hittils har det bara funnits klienter som fungera under direkt uppkoppling. Med offkom kan man hämta hem inläggen i de möten man deltar i och i lugn och ro läsa och kommentera inläggen. Det går också att gå i och ur möten offline. offkom är skriven i tcl/Tk.
html2sgml
Med html2sgml kan du konvertera html-filer till sgml-filer enligt formatet i linuxdoc.dtd. Den är speciellt anpassad för att arbeta mot applix och kan då även konvertera fotnoter. Med hjälp av sgml-versionen kan du sedan skapa snyggt satta böcker, förformaterade html-sidor osv.
oxford
oxford är ett bibtex format som hjäpler till att skapa refernslistor i latex dokument enligt oxford systemt. Alltså full referens i första noten, sedan en förkortning.
SSLtcl
SSLtcl är en inladdningsbar module för Tcl som skapar ett socket kommando som hanterar SSL (SECURE SOCKET LAYER). Med hjälp av SSLtcl kan alla Tcl baserade program kommunicera säkert över Internet.

Sedan 10/7 1997 är Du besökare nr: