Bakåt Framåt Innehåll

Svenska Linux - en handbok

Peter Antman,©

20/5 1997.


Copyright-notis Peter Antman äger upphovsrätten till all text i denna manual, om inte annat specifikt anges. De får därför inte spridas vidare i något kommersiellt eller icke-kommersiellt sammanhang utan mitt samtycke. Däremot går det bra att läsa dem här, eller att ladda hem dem för privat bruk. Det går självklart bra att göra länkar till dessa sidor, men sidorna får inte läggas upp för allmän access på någon annan server.

1. Förord

2. Linux historia - eller folklore

3. Vad är Linux - närmare bestämt

4. Installation

5. Grunderna i Linux

6. Svenska tecken och andra tangenter

7. En X-windows arbetsstation

8. Internet


Bakåt Framåt Innehåll