Svenska Linux

Välkommen till Svenska Linux sidan.

Svenska Linux sidorna är till för att underlätta användandet av Linux i Sverige. De är alltså tänkta som en plats där jag kan samla och presentera olika sätt att göra Linux mer svensk.

Sidan har därför två mål.

Det första målet är att underlätta för linuxanvändare att använda Svenska tecken i olika program. Ja, även att översätta program till svenska.

Det andra målet är att skriva dokumentation för hur man installerar, konfigurerar och använder Linux på svenska.

Tyngpunkten hos Svenska Linux är boken Svenska Linux - en handbok, som här görs allmänt tillgänglig. Kanske kan också i framtiden en försvenskad distribution se dagens ljus....

Finns just nu:

Svenska Linux - en handbok
Svenska Linux - en handbok är en svensk beskrivning av hur man installerar och konfigurerar Linux. Den växer här fram i den takt jag har tid med. Just ni finns avsnitt om Linux historia, vad Linux är närmare bestämt, installation i princip och i praktik av RedHat, svenska tecken och Internet.
Svenska program
Pekare och instruktioner för svenska eller försvenskade program och andra viktiga filer..
Linux länkar
Linux länkar är en mindre uppsättning länkar för den som vill hitta vidare i Linux-universum.


Svenska Linux har fått ett till hem

Svenska Linux uppdateras inte längre. Det gör den inte helt ointressant. Nu finns äntligen den fullständigt nedladdningbara versionen från Backsource.

Testa pppbutton - nätet bara en knapptryckning iväg

Eller andra program jag skrivit



Vill du anställa en Linuxprogrammerare - kolla här



©Peter Antman, 1996.