Innehåll

Fotnoter


[1] Serge Richards, Olof Palme - med egna ord (Stockholm, 1977), 20.

[2] Citerat ur Björn Elmbrant, Palme (Stockholm, 1989), 13.

[3] Lars Svedgård, Palme - en presentation (Stockholm, 1970), 50.

[4] Serge Richards, Olof Palme - med egna ord (Stockholm, 1977), 14, se äv. Hans Haste, Boken om Olof Palme: Hans liv, hans gärning, hans död (Stockholm, 1987), 17.

[5] Artikeln finns återgiven i Svedgård, Palme - en presentation .

[6] Aftontidningen 1/11 1948, OPA 4.3/001.

[7] Olof Palme, ''Det amerikanska valet och arbetarrörelsen'' Virkesmätaren nr. 4 1948, OPA 2.3/001.

[8] SvD 21/2 1949, OPA 2.3/001.

[9] Svedgård, Palme - en presentation ,62.

[10] Lindbäck med ä är således densamma som Lindbeck med e. Under 1950 använde han fortfarande ä-et, och därför använder också jag den stavningen för denna period. Någon gång under 1960-talet ändrade han stavningen, troligtvis för att det underlättade vid publicering i internationella sammanhang.

[11] Robert Aschberg, ''Den okände Palme'', Expressen 26-30/12 1983.

[12] Brev Lindbäck till Erlander 15/6 1953, Erlanders arkiv ARAB.

[13] Någon utredningen om folkpartiet finns förvisso inte bevarad i Palmes arkiv. Däremot är ett återkommande tema i Palmes papper från dessa första år just att placera in folkpartiet på den ideologiska kartan och markera skiljelinjerna mellan socialdemokratin och de borgerliga partierna.

[14] Tage Erlander , 1955-1960 (Stockholm, 1976), 277; jmf Elmbrant, Palme, 27; Bertil Östergren, Vem är Olof Palme? - ett politiskt porträtt (Stockholm, 1984), 82.

[15] Östergren, Vem är olof Palme, 71.

[16] Svedgård, Palme - en presentation , 65.

[17] Svedgård, Palme - en presentation , 64f.

[18] Olof Ruin, I välfärdsstatens tjänst - Tage Erlander 1946-1969 (Stockholm, 1986), 235.

[19] Torsten Svensson, Socialdemokratins dominans - En studie av den svenska socialdemokratins partistrategi (Uppsala, 1994), 146.

[20] Tage Erlander, 1949-1954 (Stockholm, 1974), 370ff.

[21] Ruin, I välfärdsstatens tjänst, 234.

[22] Erlander , 1949-1954, 377.

[23] Erlander , 1949-1954, 381f.

[24] Erlander,1949-1954, 382.

[25] Ruin, välfärdsstatens tjänst, 234.

[26] Erlander,1949-1954, 382f; Svensson, Socialdemokratins dominans, 147.

[27] Erlander,1949-1954, 387.

[28] Olof Palme, ''Hinder vid startlinjen'', Tiden nr 81953.

[29] ''Socialdemokratin, storfinansen och ödestron'', Libertas 9/12 1954, osignerad ledare [Olof Palme och Assar Linbäck].

[30] OPA 2.3/001.

[31] Olof Palme & Assar Lindbäck, '' Reformpolitik vid skiljevägen'', Tiden nr 3 1955.

[32] Elmbrant, Palme, 26.

[33] Olof Palme, ''Tack för förtroendet att bli vald till studieledare i SSU'', protokoll från SSU:s 14:e kongress, 8/9 1955.

[34] Ej citerat i direktordning. Nordal Åkerman, Apparaten Sverige - samtal med beslutsfattare i politik, ämbetsverk, företag (Stockholm, 1970), 34f.

[35] Utkast till Erlanders tal på SSU:s 14:e kongress 1955; OPA 4.3/004.

[36] Anförande på ungdomens dag 1955-10-? [talstolpar], OPA 2.4/002.

[37] Svedgård, Palme - en presentation , 59.

[38] PHM-kampanjen [stolpar], Inför Stockholms arbetarekommun 1954-10-07, Socialdemokratiska föreningen 70-årsjubileum, Utkast till socialkampanjen 1954, Jämlikhet 1954; OPA 4.3/001-003.

[39] Tage Erlander, Sandviken 1953-10-13; OPA 4.3/001.

[40] Inför Stockholms arbetarekommun 1954-10-07; OPA 4.3/001.

[41] Utkast till radiointervju med Erlander 1954 av Olof Palme; OPA 4.3/001.

[42] OPA 4.3/004.

[43] OPA 4.3/004.

[44] Erlander, 1949-1954, 234ff.

[45] Erlander , 1955-1960, 102f.

[46] Erlander, 1955-1960, 39ff.

[47] 1955-03-25; OPA 4.3/006.

[48] Erlander,1949-1954,378.

[49] Citerat ur Klas Åmark, ''Sammanhållning och intressepolitik - Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen i samarbete och på skilda vägar'' i Socialdemokratins samhälle - SAP och Sverige under 100 år (Stockholm, 1988).

[50] K. W-n 29.2.56 Anteckningar rörande ett handlingsprogram; OPA 4.3/008.

[51] Östergren, Vem är Olof Palme, 78.

[52] Elmbrant, Palme, 28f.

[53] Se OPA 4.3/008.

[54] Framstegens politik (Stockholm: SAP, 1956), 6-12.

[55] Elmbrant, Palme, 27; Ruin, I välfärdsstatens tjänst, 233ff.

[56] ''Utkast till ett handlingsprogram''; OPA 4.3/008.

[57] Framstegens politik, 38.

[58] Utkast till familjepolitiskt föredrag 1956-02-20; OPA 4.3/006.

[59] Ang. ändring i lagen om folkpensionering, FK 17 24/4 1958.

[60] ''Studie- och programfrågor'', SSU:s 15:e kongress 24/8-28/8 1958.

[61] Anförande i riksdagen ang. förordningen om allmän varuskatt mm 1. FK 28 27/11 1959.

[62] Anförande vid SAP:s 21:a kongress 1960.

[63] OPA 4.8/002. Klamrarna i citatet visar var texten är så svårläst att jag tvingats tolka vad som står.

[64] ''Politik är att vilja'' , tal vid Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds kongressfest i Blå Hallen 12/5 1964, OPA 2.4.0/004-10, även i Olof Palme,Politik är att vilja (Stockholm,1968).

[65] Anförande vid Uppsala partidistrikts 60-årsjubileum 1970-11-14, OPA 2.4/024.

[66] ''JANUS ou `les deux faces de l`occident''`, samtal mellan Maurice Duverberger och Olof Palme 6/4 1973 i fransk radio, sv. översättning OPA 2.6/017-22.

[67] ''Inför valet'', Broderskapsförbundets kongress 5/8 1970, OPA 2.4.0/022.

[68] ''Utopier och verklighet'' anförande vid Skånes socialdemokratiska partidistrikts 60-årsjubileumsmöte, 30/10 1965, OPA 2.4.0/006-08, även i Politik är att vilja (1968).

[69] Verdandidebatt i Uppsala 19/2 1966, OPA 2.4.0/007-6.

[70] Olof Palme, Employment and Welfare, The Jerry Wurf Memorial Lecture, Harvard University 3/41984.

[71] ''The least capitalist country'', Agenor nr 26 1972, OPA 2.6/016.

[72] ''Jag tänker annorlunda i dag än för 15 år sedan'', Aftonbladet 10/4 1974, OPA 2.6/021.

[73] Avslutningsanförande vid SAP:s 29:e kongress 21/9 1984, OPA 2.4.0/110-10.

[74] ''Utopier och verklighet'' anförande vid Skånes socialdemokratiska partidistrikts 60-årsjubileumsmöte, 30/10 1965, OPA 2.4.0/006-08, även i Politik är att vilja (1968).

[75] ''Jag tänker annorlunda i dag än för 15 år sedan'', Aftonbladet 10/4 1974, OPA 2.6/021.

[76] ''Jag behöver inte ha dåligt samvete'', Expressen 11/2 1986, OPA 2.6/?.

[77] Verdandidebatt i Uppsala 19/2 1966, OPA 2.4.0/007-6.

[78] ''Praktisk politik är idéinspirerad'', Dagbladet Sundsvall 5/1 1959, OPA 2.6/001-5.

[79] ''Kvinnans jämlikhet'', anförande vid socialdemokratiska arbetarparetiets kongress 2/10 1972, OPA 2.4.0/042-03, Att vilja gå vidare (1974).

[80] Anförande vid socialdemokratiska arbetarepartiets kongress 30/9 1972, OPA 2.4.0/042-01, även i Att vilja gå vidare (1974).

[81] ''Radikal förnyelse'', Tiden nr 7 1960, omtryck i Politik är att vilja (1968).

[82] ''Vad är socialism?'', Avdelningsnytt - SF avd 4004, april 1981, OPA 4.3/018-1.12.

[83] Avslutningsanförande vid SAP:s 29:e kongress 21/9 1984, OPA 2.4.0/110-10.

[84] Anförande vid statsanställdas förbunds kongress 13/8 1981, OPA 2.4.0/096-5.

[85] Olof Palme, Employment and Welfare, The Jerry Wurf Memorial Lecture, Harvard University 3/41984.

[86] Anförande vid DHR:s 60-årsjubileum i Eskilstuna 28/5 1983, OPA 2.4.0/104-13.

[87] Anförande vid Göteborgs arbetarekommuns möte i Scandinavium, Göteborg 7/11 1984, OPA 2.4.0/111-04.

[88] ''Skatter och jämlikhet'', Smedjebacken 15/3 1970, OPA 2.4.0/019-07.

[89] Anförande vid den socialdemokratiska partikongressen 30/9 1972, OPA 2.4.0/042-01, även i Olof Palme, Att vilja gå vidare (Stockholm, 1974).

[90] ''Det gäller jämlikhet'', Aftonbladet 13/7 1970, OPA 2.3/008.

[91] Anförande vid Handikappförbundens Centralkommittés kongress 1/6 1985, OPA 2.4.0/114-07, även delar i ''Frihet och jämlikhet'' i Olof Pallme,En levande vilja (Stockholm, 1987).

[92] ''Utopier och verklighet'', anförande vid Skånes socialdemokratiska partidistrikts 60-årsjubileumsmöte 30/10 1965, OPA 2.4.0/006-08, även i Politik är att vilja (1968).

[93] Anförande vid Svenska fabriksarbetareförbundets kongress 17/8 1971, OPA 2.4.0/029-3.

[94] Anförande vid den socialdemokratiska partikongressen 30/9 1972, OPA 2.4.0/042-01, även i Att vilja gå vidare (1974).

[95] Anförande vid Exportföreningens årsstämma 28/4 1970, OPA 2.4.0/002-01, även i Att vilja gå vidare (1974).

[96] Anförande vid SAP:s storrådslag 6/9 1971, 2.4.0/031b, även delar i ''Demokratins förnyelse'' i Att vilja gå vidare (1974).

[97] Se tex anförande vid statsanställdas förbunds kongress 14/8 1985, OPA 2.4.0/115-04.

[98] Anförande vid socialdemokratiska kvinnoförbundets kongress 4/8 1981, OPA 2.4.0/096-04.

[99] ''Vad är socialism?'', Avdelningsnytt - SF avd 4004, april 1981, OPA 4.3/018-1.12.

[100] Anförande vid kvinnoförbundets konferens ''Sverige i världen'' i gamla riksdagshuset 20/2 1976, OPA 2.4.0/071-09.

[101] Anförande vid rksdagens remissdebatt 21/1 1970, OPA 2.4.0/018-2c.

[102] Verdandidebatt i Uppsala 19/2 1966, OPA 2.4.0/007-6.

[103] ''Genombrott eller sammanbrott'', föredrag i radio 21/2 1968, i Att vilja gå vidare (1974).

[104] Anförande vid framtidsgruppens Idé på sikt konferens 12/2 1976, OPA 2.4.0/071-07, även i En levande vilja (1987).

[105] Olof Palme, Ett demokratiskt genombrott'', Tiden nr 7 1973.

[106] Erfarenhet och förnyelse: avslutningsanförande på SAP:s kongress 4/10 1969, OPA 2.4.0/017, även i Att vilja gå vidare (1974).

[107] Elmbrant, Palme, 90.

[108] Anförande vid riksdagens remissdebatt 21/1 1970, OPA 2.4.0/018-2c.

[109] Elmbrant, Palme, 110.

[110] Anförande vid Riv-i-gång-möte, Blå Hallen 6/3 1970, OPA 2.4.0/019 -04.

[111] Gunnar Inghe & Maj-Britt Inghe, Den ofärdiga välfärden (Stockholm, 1966).

[112] Arne Geijer, inlägg vid Sveriges socialdemokratiska partis extra kongress, 22/10 1967, ur protokollet.

[113] Assar Lindbäck, ''Jämlikhet - utkast till diskussionsinledning i teamet måndagen den 18/4 1953'', OPA 4.3/001.

[114] ''Politik är att vilja'' , tal vid Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds kongressfest i Blå Hallen 12/5 1964, OPA 2.4.0/004-10, även i Politik är att vilja (1968).

[115] Anförande vid Statstjänstemannaförbundets kongress 6/5 1965, OPA 2.4.0/005-12; ''Välståndets drivkrafter'' - TV-debatt 8/6 1965, OPA 2.4.0/005.

[116] Lars Eric Ericsson & Mats Hellström, red., Välståndsklyftor och standardhöjning (Stockholm, 1967).

[117] Olof Palme, ''Ökad satsning på utjämning'', Aftonbladet 23/12 1967.

[118] ''Jämlikhet är inte så mycket ett tillstånd som en färdriktning'', Fabriksarbetaren nr. 20 1968, OPA 2.3/006.

[119] Elmbrant, Palme, 109.

[120] Anförande vid Exportföreningens årsstämma 28/4 1970, OPA 2.4.0/002-01, även i Att vilja gå vidare (1974).

[121] Anförande vid Svenska fabriksarbetareförbundets kongress 17/8 1971, OPA 2.4.0/029-03.

[122] Peter Antman, ''Dahlstens lönekuvert'', Aftonbladet 4/3 1995.

[123] Verdandidebatt i Uppsala 19/2 1966, OPA 2.4.0/007-6.

[124] Opening speach at European Federation of Soroptimist Clubs Conference 8/3 1966, OPA 2.4.0/008-11.

[125] ibid., samt ''Ska hemmafrun få Palme på knä?'', Svensk Damtidning nr 10 1970, OPA 2.6/007-17.

[126] Tal av statsminister Olof Palme vid Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbunds 13:e kongress 5/9 1972, OPA 2.4.0/040b.

[127] ''Lika villkor för kvinnor och män - en fråga om demokrati'', anförande vid arbetsmarknadsdepartementets information om jämställdhetsarbetet inför FN:s kvinnokonferens, 14/3 1985, OPA 2.4.0/112-11.

[128] Anförande vid SAP:s kongress 13/6 1968, OPA 2.4.0/013-19.

[129] Verdandidebatt i Uppsala 19/2 1966, OPA 2.4.0/007-6.

[130] Anförande vid SAP:s kongress 13/6 1968, OPA 2.4.0/013-19.

[131] ''Ska hemmafrun få Palme på knä?'', Svensk Damtidning nr 10 1970, OPA 2.6/007-17.

[132] ''Lika villkor för kvinnor och män - en fråga om demokrati'', anförande vid arbetsmarknadsdepartementets information om jämställdhetsarbetet inför FN:s kvinnokonferens, 14/3 1985, OPA 2.4.0/112-11. Se äv. Olof Palme, ''Segregation i förskolan'', Förskolan nr ? 1978, OPA 2.3/016.

[133] Tal av Olof Palme på SSU:s 21:a kongress 12/6 1975, OPA 2.4.0/068.

[134] Tal av Olof Palme på det Socialdemokratiska Kvinnoförbundets 14:e kongress 9/9 1975, OPA 2.4.0/068.

[135] Olof Palme, ''Ett barnvänligare samhälle'', Sydsvenska dagbladet 27/6 1976, OPA 2.3/15-34.

[136] Tal av Olof Palme på det Socialdemokratiska Kvinnoförbundets 14:e kongress 9/9 1975, OPA 2.4.0/068.

[137] Anförande vid SAP:s 26:e partikongress 2/10 1975, OPA 2.4.0/069, även delvis i ''Barnen i centrum'' i En levande vilja (1987).

[138] Brandt, Kreisky, Palme - brev och samtal (Stockholm, 1976).

[139] Anförande vid Svenska träindustriarbetareförbundets kongress 27/9 1968, OPA 2.4.0/014-07.

[140] Inledningsanförande vid SAP:s junikonferens ''vår politik'' 7/6 1974, OPA 2.4.0/057-03.

[141] Anförande vid kvinnoförbundets konferens ''Sverige i världen'' 20/2 1976, OPA 2.4.0/071-09; Olof Palme, ''Social Justice and Individual Freedom'', Lectures In International Law 1/11 1977 (Stanford Uiversity, 1977), OPA 2.2/004.

[142] ''Ekonomisk demokrati och löntagarfonder'', anförande vid SAP: 27:e kongress 25/9 1978, OPA 2.4.0/085.

[143] Anförande vid kvinnoförbundets konferens ''Sverige i världen'' 20/2 1976, OPA 2.4.0/071-09. Se äv. föredragning om reviderat förslag till partiprogram på SAP:s 26:e kongress 28/9 1975, OPA 2.4.0/068.

[144] ''Full sysselsättning'' 9/8 1970, OPA 2.4.0/022.

[145] Anförande vid LO:s kongress 9/9 1971, OPA 2.4.0/031a.

[146] Anförande i remissdebatten 3/11 1971, OPA 2.4.0/033.

[147] Anförande vid LO:s kongress 9/9 1971, OPA 2.4.0/031a.

[148] Anförande vid SAP:s storrådslag 6/9 1971, OPA 2.4.0/031b.

[149] Anförande vid LO:s kongress 9/9 1971, OPA 2.4.0/031a.

[150] Assar Lindbäck & Olof Palme, ''Reformpolitik vid skiljevgägen'', Tiden nr. 3 1955.

[151] I Palmes manus till skriften Program, Praxis, Perspektiv (1955)står exempelvis handskrivet: ''Kravet på folkligt medinflytande kan förverkligas på i huvudsak följande tre vägar: a) ökat inflytande för medborgarnas gemensamma organ över det ekonomiska livets nyckelpositioner b) ökat utrymme för kollektiv ägande och demokratisk förvaltning inom det ekonomiska livet överhuvud c) utbyggnad av de anställdas medbestämmanderätt inom företagen. Olof Palme & Torsten Eliasson, ''Brev 6'' i Program, Praxis, Perspektiv (Stockholm: Brevskolan, 1955); citerat ur Palmes utkast till Brev 6; OPA 2.4/002-1.1.

[152] ''Examen i SSU-skolan, Frihet nr 4 1960, OPA 2.6/001-06.

[153] Föredragning om reviderat förslag till partiprogram på SAP:s 26:e kongress 28/9 1975, OPA 2.4.0/068, även delvis publicerat som ''Demokrati och socialism'' i En levande vilja (1987).

[154] Anförande vid SSU:s kongress 26/6 1972, OPA 2.4.0/039-05, även i Att vilja gå vidare (1974).

[155] Anförande i riksdagen 24/5 1973, OPA 2.4.0/048, även i Att vilja gå vidare (1974).

[156] Olof Palme, ''Förändras inte arbetets villkor vill ingen stå bakom maskinerna'', Metallarbetaren nr. 8 1971, OPA 2.3/009.

[157] Föredragning om reviderat förslag till partiprogram på SAP:s 26:e kongress 28/9 1975, OPA 2.4.0/068.

[158] Olof Palme, ''Social Justice and Individual Freedom'', Lectures In International Law 1/11 1977 (1977), OPA 2.2/004.

[159] Olof Palme, ''Arbetslivets förnyelse förändrar privatlivet'', Fönstret nr. 1 1977, OPA 2.3/016.

[160] Anförande i riksdagen 24/5 1973, OPA 2.4.0/048, även i Att vilja gå vidare (1974).

[161] Anförande vid SSU:s kongress 26/6 1972, OPA 2.4.0/039-05, även i Att vilja gå vidare (1974).

[162] Anförande i Pildamsparken, Malmö 6/9 1985, OPA 2.4.0/115-09.

[163] ''Jämställdhet för kvinnorna'', anförande vid socialdemokratiska partikongressen 2/10 1972, OPA 2.4.0/042-03, även i Att vilja gå vidare (1974).

[164] Anförande i riksdagens remissdebatt 7/11 1973, OPA 2.4.0/053.

[165] Anförande vid Svenska kommunaltjänstemannaförbundets kongress 20/ 9 1972, OPA 2.4.0/041.

[166] Tal av statsminister Olof Palme vid Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbunds 13:e kongress 5/9 1972, OPA 2.4.0/040b.

[167] ''Välståndets drivkrafter'' - TV-debatt 8/6 1965, OPA 2.4.0/005.

[168] Olof Palme, ''Välfärdspolitiken och den offentliga sektorn'' i Förnyelse-förändring i offentlig sektor - tal vid verksledningskonferensen i Malmö 23-24 januari 1985 (1985)

[169] Inledningsanförande vid SAP:s 29:e ordinarie kongress 15/9 1984, OPA 2.4.0/110-10.

[170] Se Peter Antman, ''Vägen till systemskiftet'' i Köp och sälj - var god svälj? red. Rolf Å Gustafsson (Stockholm,1994).

[171] Lars Strömberg & Jörgen Westerståhl (red.), De nya kommunerna (Stockholm, 1983),108ff, 174; Olof Petersson , Kommunalpolitik (Stockholm, 1992), 113f, 140; Rolf Å Gustafsson, Köp och Sälj - var god svälj? (Stockholm,1994), 122.

[172] Bengt Furåker , Stat och offentlig sektor (Stockholm, 1987), 60; OECD , Economic Outlook nr. 55 , electronic ed. (Paris, 1994). Se äv. O Krantz , ''Offentlig tjänsteproduktion 1800-1980-några aspekter'' i A Kruse red Offentlig sektor och sysselsättning NAUT-rapport 1984: 6.

[173] Matti Alesto, Sven Bislev & Bengt Furåker , ''Welfare State Employment in Scandinavia'' i J. E. Kolberg, ed.,The Welfare State as Employer (New York, 1991), 46.

[174] Olof Petersson & Donald Söderlind , Förvaltningspolitik, andra upplagan (Stockholm, 1993), 127.

[175] Statsministerns tal till Kommunalarbetareförbundets 14:e ordinarie kongress 14/6 1973, OPA 2.4.0/049.

[176] Avslutningsanförande på SAP:s 26:e kongress 5/10 1975, OPA 2.4.0/069.

[177] Olof Palme, ''Nej till onödig byråkrati'', Barometern 16/6 1976, OPA 2.3/015-32.

[178] Se t.ex. Olof Petersson, Väljarna och valet 1976 (SCB, 1977), 200; Björn Elmbrant, Så föll den svenska modellen (Stockholm,1993), 139f; Peter Antman, ''Vägen till systemskiftet'' i Köp och sälj - var god svälj? red. Rolf Å Gustafsson (1994).

[179] För en skildring se Peter Antman, ''Vägen till systemskiftet'' i Köp och sälj - var god svälj? red. Rolf Å Gustafsson (1994).

[180] Olof Palme, ''Gemensamt intresse kräver gemensamt ansvar'', Statstjänstemannen 1986,

[181] Anförande vid kommunaltjänstemannakartellens kongress 21/5 1985, OPA 2.4.0/114-03.

[182] Olof Palme, ''Välfärdspolitiken och den offentliga sektorn'' i Förnyelse-förändring i offentlig sektor - tal vid verksledningskonferensen i Malmö 23-24 januari 1985 (1985)

[183] Elmbrant, Palme, 326.

[184] Socialdemokratin i Europa starkare än någonsin - intervju, Tiden nr 7/8 1972, ; se äv. anförande inför Södertälje arbetarekommun , utkast19/1 1973, OPA 2.4.0/045-04.

[185] Anförande i riksdagen 4/6 1973, OPA 2.4.0/048, även i Att vilja gå vidare (1974), se äv. Statsministerns tal till Kommunalarbetareförbundets 14:e ordinarie kongress 14/6 1973, OPA 2.4.0/049; anförande i riksdagens allmänpolitiska debatt 29/10 1975, OPA 2.4.0/069.

[186] Anförande inför Södertälje arbetarekommun, utkast19/1 1973, OPA 2.4.0/045-04.

[187] Förstamaj-tal i Sundbyberg och Stockholm 1/5 1973, OPA 2.4.0/047.

[188] Anförande i riksdagens remissdebatt 31/1 1973, OPA 2.4.0/045-05.

[189] Peter Antman, ''Vägen till systemskiftet'' i Köp och sälj - var god svälj? red. Rolf Å Gustafsson (1994), 24f.

[190] Anförande vid Svenska Metallindustriarbetareförbundets kongress 11/6 1981, OPA 2.4./096-01, även i En levande vilja (1987).

[191] Anförande vid Statsanställdas förbunds kongress 13/8 1981, OPA 2.4.0/096-05.

[192] Anförande i riksdagens remissdebatt 7/11 1973, OPA 2.4.0/053.

[193] Anförande vid SSU:s folkrörelsekonferens i Södertälje 27/1 1974, OPA 2.4.0/054.

[194] Avslutningsanförande på SAP:s 26:e kongress 5/10 1975, OPA 2.4.0/069.

[195] Anförande vid Statsanställdas förbunds kongress 13/8 1981, OPA 2.4.0/096-05.

[196] Anförande vid Statsanställdas förbunds kongress 14/8 1985, OPA 2.4.0/115-04.

[197] ''Lika villkor för kvinnor och män - en fråga om demokrati'', anförande vid arbetsmarknadsdepartementets information om jämställdhetsarbetet inför FN:s kvinnokonferens, 14/3 1985, OPA 2.4.0/112-11.

[198] Olof Palme, ''Välfärdspolitiken och den offentliga sektorn'' i Förnyelse-förändring i offentlig sektor - tal vid verksledningskonferensen i Malmö 23-24 januari 1985 (1985).

[199] Olof Palme, ''Välfärdspolitiken och den offentliga sektorn'' i Förnyelse-förändring i offentlig sektor - tal vid verksledningskonferensen i Malmö 23-24 januari 1985 (1985).

[200] Inledningsanförande vid SAP:s 29:e ordinarie kongress 15/9 1984, OPA 2.4.0/110-10.

[201] Anförande vid Statsanställdas förbunds kongress 14/8 1985, OPA 2.4.0/115-04.

[202] Anförande vid SSU:s skolklubbskonferens i Stockholm 24/2 1985, OPA 2.4.0/112-07.

[203] Olof Palme, ''Välfärdspolitiken och den offentliga sektorn'' i Förnyelse-förändring i offentlig sektor - tal vid verksledningskonferensen i Malmö 23-24 januari 1985 (1985).

[204] Anförande vid Statsanställdas förbunds kongress 14/8 1985, OPA 2.4.0/115-04.

[205] Anförande vid SSU:s skolklubbskonferens i Stockholm 24/2 1985, OPA 2.4.0/112-07.

[206] Anförande vid Handikappförbundens Centralkommittés kongress 1/6 1985, OPA 2.4.0/114-07, även delar i ''Frihet och jämlikhet'' i En levande vilja (1987).

[207] Anförande vid Handikappförbundens Centralkommittés kongress 1/6 1985, OPA 2.4.0/114-07, även delar i ''Frihet och jämlikhet'' i En levande vilja (1987).

[208] Inledningsanförande vid SAP:s 29:e ordinarie kongress 15/9 1984, OPA 2.4.0/110-10.

[209] ''Skatter och jämlikhet'', Smedjebacken 15/3 1970, OPA 2.4.0/019-07.

[210] Anförande vid DHR:s 60-årsjubileum i Eskilstuna 28/5 1983, OPA 2.4.0/104-13.

[211] Olof Palme, ''Välfärdspolitiken och den offentliga sektorn'' i Förnyelse-förändring i offentlig sektor - tal vid verksledningskonferensen i Malmö 23-24 januari 1985 (1985).

[212] Anförande vid Handikappförbundens Centralkommittés kongress 1/6 1985, OPA 2.4.0/114-07, även delar i ''Frihet och jämlikhet'' i En levande vilja (1987).

[213] Olof Palme, ''Välfärdspolitiken och den offentliga sektorn'' i Förnyelse-förändring i offentlig sektor - tal vid verksledningskonferensen i Malmö 23-24 januari 1985 (1985).

[214] Olof Palme, Employment and Welfare, The Jerry Wurf Memorial Lecture, Harvard University 3/41984.

[215] Olof Palme, ''Välfärdspolitiken och den offentliga sektorn'' i Förnyelse-förändring i offentlig sektor - tal vid verksledningskonferensen i Malmö 23-24 januari 1985 (1985).

[216] Anförande vid Handikappförbundens Centralkommittés kongress 1/6 1985, OPA 2.4.0/114-07, även delar i ''Frihet och jämlikhet'' i En levande vilja (1987).

[217] Anförande vid kommunaltjänstemannakartellens kongress 21/5 1985, OPA 2.4.0/114-03.

[218] Anförande vid SKTF:s jubileumskonferens 11/2 1986, OPA 2.4.0/117-04, även i En levande vilja (1987).

[219] Anförande vid SKTF:s jubileumskonferens 11/2 1986, OPA 2.4.0/117-04, även i En levande vilja (1987).

[220] Olof Palme, ''Välfärdspolitiken och den offentliga sektorn'' i Förnyelse-förändring i offentlig sektor - tal vid verksledningskonferensen i Malmö 23-24 januari 1985 (1985).

[221] Prop. 1990/91:100, bil. 2.

[222] Anders Mellbourn, Bortom det starka samhället (Stockholm, 1986), 50.

[223] Regeringens skrivelse 1984/85: 202, 5f.

[224] Olof Palme, ''Välfärdspolitiken och den offentliga sektorn'' i Förnyelse-förändring i offentlig sektor - tal vid verksledningskonferensen i Malmö 23-24 januari 1985 (1985).

[225] Anförande vid Statsanställdas förbunds kongress 14/8 1985, OPA 2.4.0/115-04.

[226] Olof Palme, ''Välfärdspolitiken och den offentliga sektorn'' i Förnyelse-förändring i offentlig sektor - tal vid verksledningskonferensen i Malmö 23-24 januari 1985 (1985).

[227] Olof Palme, ''Välfärdspolitiken och den offentliga sektorn'' i Förnyelse-förändring i offentlig sektor - tal vid verksledningskonferensen i Malmö 23-24 januari 1985 (1985).

[228] ''Full sysselsättning'' 9/8 1970, OPA 2.4.0/022.

[229] ''Full sysselsättning'' 9/8 1970, OPA 2.4.0/022.

[230] Tal av statsminister Olof Palme vid Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbunds 13:e kongress 5/9 1972, OPA 2.4.0/040b.

[231] ''Radikal förnyelse'', Tiden nr 7 1960, omtryck i Politik är att vilja (1968).

[232] Olof Palme, Employment and Welfare, The Jerry Wurf Memorial Lecture, Harvard University 3/41984.

[233] Anförande inför Nordiska arbetarkongressen 15/6 1973, OPA 2.4.0/049.

[234] Olof Palme, ''Social Justice and Individual Freedom'', Lectures In International Law 1/11 1977 (1977), OPA 2.2/004.

[235] ''Inför valet'', Broderskapsförbundets kongress 5/8 1970, OPA 2.4.0/022.

[236] Anförande i remissdebatten 3/11 1971, OPA 2.4.0/033.

[237] Speach by Olof Palme at the symposion on the European Social Charter and Social Policy Today 9/12 1977, OPA 2.4.0/082.

[238] Föredragning om reviderat förslag till partiprogram på SAP:s 26:e kongress 28/9 1975.

[239] Anförande inför European Employment Congress 2/4 1977, draft, OPA 2.4.0/078.

[240] Olof Palme, ''Social Justice and Individual Freedom'', Lectures In International Law 1/11 1977 (1977), OPA 2.2/004.

[241] Speach by Olof Palme at the symposion on the European Social Charter and Social Policy Today 9/12 1977, OPA 2.4.0/082.

[242] Anförande vid SAP:s partikongress 29/9 1978, även i En levande vilja (1987).

[243] Anförande vid LO:s 20:e ordinarie kongress 23/9 1981, OPA 2.4.0/097-04.5.

[244] Inledningsanförande vid SAP:s 29:e ordinarie kongress 15(9 1984, OPA 2.4.0/110-10.

[245] Anförande vid valupptakt i Södertälje 10/8 1985, OPA 2.4.07115 -04.

[246] Olof Palme, Employment and Welfare, The Jerry Wurf Memorial Lecture, Harvard University 3/41984.

[247] Olof Palme, Employment and Welfare, The Jerry Wurf Memorial Lecture, Harvard University 3/41984.

[248] Anförande vid Metallindustriarbetareförbundets kongress 4/9 1985, OPA 2.4.0/115-07.

[249] Anförande i Pildamsparken, Malmö 6/9 1985, OPA 2.4.0/115-09.

[250] Statsministerns tal till Kommunalarbetareförbundets 14:e ordinarie kongress 14/6 1973, OPA 2.4.0/049.

[251] Avslutningsanförande vid SAP:s 29:e kongress 21/9 1984, OPA 2.4.0/110-10.

[252] Anförande vid LO:s 20:e ordinarie kongress 23/9 1981, OPA 2.4.0/097-04.5; även i En levande vilja (1987).

[253] ''Sjukvård inför 80-talet'', anförande vid SAP:s och Svenska kommunalarbetareförbundets sjukvårdpolitiska konferens i Ronneby 21/11 1977, utkast, OPA 2.4.0/082.

[254] Anförande vid Göteborgs arbetarekommuns möte i Scandinavium, Göteborg 7/11 1984, OPA 2.4.0/111-04.

[255] Anförande vid DHR:s 60-årsjubileum i Eskilstuna 28/5 1983, OPA 2.4.0/104-13.

[256] Anförande vid Svenska Metallindustriarbetareförbundets kongress 19/9 1977, OPA 2.4.0/080-08

[257] Anförande vid TCO:s kongress 11/6 1985, OPA 2.4.0/114-11, även i En levande vilja (1987).

[258] Elmbrant, Palme, s 310.

[259] Anförande i riksdagens allmänpolitiska debatt 24/10 1984, OPA 2.4.0/110.

[260] Anförande vid Göteborgs arbetarekommuns möte i Scandinavium, Göteborg 7/11 1984, OPA 2.4.0/111-04.

[261] Anförande vid SSU:s skolklubbskonferens i Stockholm 24/2 1985, OPA 2.4.0/112-07.

[262] Anförande vid valupptakt i Södertälje 10/8 1985, OPA 2.4.0/115-04.

[263] Olof Palme, ''Ett rejält nederlag för nyliberalismen'', Tiden nr 8 1985.

[264] Anförande vid PRO:s kongress 2/10 1985, OPA 2.4.0/115-11.

[265] ''Folket vill ha mer jämlikhet'', Östra småland 9/11 1985, OPA 2.6.

[266] Anförande i riksdagen 5/2 1986, OPA 2.4.0/117-03, även i En levande vilja (1987).

[267] Adress att the SAMAK Europeand Conference, Bommersvik 16/11 1985, OPA 2.4.0/116-03.

[268]