Bakåt Framåt Innehåll

37. GRAND OLD MAN

Ända sedan 1933 har full sysselsättning stått i centrum för den ekonomiska politiken i Sverige. Medan massarbetsösheten rasade i höjden ute i Europa under 70- och 80-talet lyckades vi hålla nere den på anmärkningsvärt låga nivåer. Så inte längre. Vad har hänt?

I Varför överge den svenska modellen? har nationalekonomen Villy Bergström samlat en del av de senaste årens ekonomiska debatt om just den frågan. Många av inläggen är tekniska och knepiga, men man får ändå en god inblick i hur tongångarna gick i ekonomkåren samtidigt som arbetslösheten steg dag för dag. Från tongivande borgerliga nationalekonomer hejade man på utvecklingen. Lars Calmfors menade att man måste sluta med aktiv arbetsmarknadspolitik eftersom den drev upp lönerna och Hans T.son Söderström understödde honom med påståenden om att det inte fanns några bevis för att folk skulle må dåligt av lite arbetslöshet.

Men inte kan de ha påverkat den socialdemokratiska regeringen - arbetslösheten började ju faktiskt stiga innan valet 91? Jo, det är just vad Villy Bergström visar i sina inlägg. Det var socialdemokratin som övergav bekämpningen av arbetslöshet till förmån för inflationsbekämpning. Högljutt påhejade av de ovan nämnda ekonomerna. "Ibland har jag haft intrycket att man i Finansdepartementet sida för sida och förslag för förslag har skrivit av de senaste rapporterna från SNS Konjunkturråd", skriver Bergsström. Det konjunkturråd som under T: son Söderströms ledning 1985 inledde sin kamp mot aktiv konjunkturpolitik.

I dag vet vi hur det gick. Och i boken kan man ta del av en rad intelligenta försvar för politikens möjlighet att gripa in i samhällsekonomin, ett förödande inlägg från den svenska modellens gran old man Rudolf Meidner mot T: son Söderströms dumheter och en närmast stillsam undran från den engelske ekonomen Richard Layard: varför överge en i internationellt perspektiv så lyckad modell?

Kanske är boken en inledning till den keyneseanska pånyttfödelse arbetarrörelsen så väl skulle behöva?

Villy Bergström (red): Varför överge den svenska modellen? - 12 uppsatser om arbetslöshet och stabiliseringspolitik (Tiden, 1993).

Tidigare publicerad i TLM nr 2 1993.

De galna åren - ROSORNAS KRIG ©Peter Antman


Bakåt Framåt Innehåll