Välkommen till Antmans eBöcker

Vad är Antmans eBöcker?

Antmans eBöcker består av i stort sett min samlade produktion under 1990-talet som nu görs tillgängliga på Internet. Böckerna kan antingen läsas direkt på webben eller laddas hem och skrivas ut som snyggt satta A4-böcker.

Varför skapa eBöcker?

Det finns tre viktiga skäl till varför jag här lägger ut mina texter: Därför att det är möjligt, därför att det är roligt och därför att jag vill ge något tillbaka till Internetgemenskapem som jag fått så mycket från.

Hur gör man för att läsa eBöckerna?

eBöckerna finns i följande format: html, dvi, ps och pdf. För den som vill läsa böckerna direkt på Internet är det bara att följa länkarna nedan till respektive bok. Man kan också ladda ner en bok och skriva ut den på sin skrivare. Man väljer då det format som passar en bäst. I princip kan man säga att om man använder UNIX/Linux eller vet vad dvi är för något tar man hem den. Har man en postscriptskrivare och vet hur man använder den tar man hem postscript-filen. Om inget av ovanstående känns bekant tar man hem pdf-filen och använder Acrobat Reader för att läsa på skärmen eller skriva ut.

Här kan du läsa lite mer om lämpliga program för olika plattformar

Finns det några begränsningar?

Ja, eBöckerna får inte användas hur som helst. De är upphovsrättskyddade av mig. Man får skriva ut en personlig kopia men inte själv sprida dem vidare. Läs lite mer här

Att tänka på

Texterna i eBöckerna är baserade på sista version innan tryckning. Det innebär att de inte nödvändigtvis överensstämmer med det tryckta orginalet. Citera alltså inte ur eBöckerna som om de vore de samma som den tryckta versionen. Självklart stämmer inte heller pagineringen med orginalen.

Hur eBöckerna skapas?

Läs mer här.


Olof Palme och välfärdsstaten

Äntligen finns Olof Palme och välfärdsstaten tillgänglig på internet. I denna essä - som ursprungligen publicerades i boken Olof Palme - den gränslöse reformisten på 10-årsdagen av palme-mordet - behandlas Palmes inrikespolitiska idearv ingående.
pdf.

Den nya arbetarefrågan

Den nya arbetarefrågan är en rapport som behandlar den nya utsattheten ur historiskt och makroperspektiv.
dvi, ps , pdf.

Den ohälsosamma vården

Den ohälsosamma vården är en rapport skriven tillsammans med Rolf Å. Gustafsson som lyfter fram den offentliga sektorns arbetsmiljö och behovet av att betona det offentliga ägandet av själva produktionen. Den är en förstudie till ett forskningsprojekt vi driver.
dvi, ps, pdf

Barn- och äldreomsorg: Sverigedelen

Barn- och äldreomsorg: Sverigedelen handlar om barn- och äldreomsorgens historia och nuvarande läge. Boken ingår i socialdepartementents Välfärdsprojekt.
dvi, ps, pdf

De galna åren - journalistik 1990-1995.

I De galna åren kan du läsa om det svenska systemskiftet i ett 50-tal texter jag skrivit mellan åren 1990-1995. Den har skapats exklusivt för Internet och många av texterna är dessutom omarbetade och förlängda.
dvi, ps , pdf.

Essäer

Essäer består av några längre essäer som antingen inte fick plats i De galna åren eller som där publicerades i en annan form. I Essäer ingår bland andra den långa versionen av Hamilton essäen och Vägen till systemskiftet med fullständiga referenser. Denna bok är skapad exklusivt för Internet.
dvi, ps, pdf

John Landqvist - den bortglömde filosofen

John Landqvist - den bortglömde filosofen är min c-uppsats i idehistoria. Tidigare publicerad som nr. 25 i Idehistoriska uppsatser, Stockholms universitet.
dvi, ps ,pdf.

Deadline

Deadline innehåller samtliga krönikor jag skrev för Dagens politik under dessa korta levnadstid.Under produktion