Peter Antman

Jag heter alltså Peter Antman och är född 1965.

Sedan början av 1990-talet har jag varit verksam som journalist, författare och samhällsdebattör. Dessutom är jag doktorand i idéhistoria.

Här kan du se en i princip komplett förteckning över allt jag publicerat.

Sedan några år tillbaka har jag också arbetat intensivt med Linux, vilket bland annat resulterat i Internetboken Svenska Linux och en del program.

Så såg läget ut för flera år sedan då dessa sidor skapades. Numera är jag skälvlärd programmerare och arbetar som systemarkitekt på Teknik i media.


Lite fakta om mig

Utbildningar
Anställningar
Uppdrag
Böcker

Anställ linuxprogrammerare

Jag trivs förvisso mycket bra med mitt nuvarande arbete där jag bygger DN:s nya publiceringsssystem för internet baserat på en skiktad arkitektur med Linux, Java, EJB, CORBA och XML som viktiga komponenter.

Om någon emellertid tid har ett arbete som innebär tung C++ programmering i CORBA-miljö baserad på Linux så skulle det möjligtvis vara väldigt lockande. Eller tillfälle att ägna mig heltid åt open source programmering.

Skriv till peter.antman@abc.se

OS
Linux, Solaris, Mac 8,9, X Server, Win 3.x, 95.
Programmeringsspråk
Daglig användning
Perl, Java
Flera programm
Tcl/Tk, Expect
Väl inlest, mindre praktiskt erfarenhet
C, C++, ObjectiveC, JavaScript
Inläst
Python
Dokumentspråk
XML, SGML, HTML, Latex, groff, rtf, pod
Utvecklingsmiljö
Emacs, Autoconf, Make, Diff, JDE
Versionshantering
cvs
O-R verktyg
CocoBase, Enterprise Objects, TopLink
UML
Together/J
Webmiljöer
Apache, jserv, mod_perl, SSL, Enhydra
Applikationsservrar
JBoss, Jonas, Weblogic
Och mycket, mycket annat...