Om K & OH Rwy:

K&OH Rwy skapades som en fiktiv 2 fots järnväg som återfinns i nordvästra Maine, inte långt från Rangeley Lakes, där de främsta av Maines 2-fotare, Sandy River, slutade. K&OH skall vara en syntes av dessa 2-fotsbanor, med tonvikt på miljö och körning än på byggandet av modellerna.

Modellerna skall se trovärdiga ut, men ändå inte vara de millimeterunder en del modeller är. Det är en hobby, inte en livsstil.

En not: Under årens lopp, bl.a. via Google Maps, har det visat sig att den av mig valda sträckningen fanns i verkligheten. Den skogsväg jag valde ur Rand McNallys kartböcker 1978-80, har visat sig vara en gammal banvall, byggd av Maine Central Railroad (MCRR). Verkligheten överträffade fiktionen.

--------

K&OH Rwy is a fictious 2 footer in northwestern Maine, not far from Rangeley Lakes, where the most famous of the Maine 2-footers, Sandy River, terminated.

K&OH is a synthesis of these 2-footers, with the weight on enviroment and operation, rather than the building of the models. The models should look right, but do not need to conform to the millimeter scale as some models do. It's my hobby, not a lifestile.

A short note: Over the years, among other sources, Google Maps, it has been shown that the by me chosed Right-of-Way, did exist IRL. The forrest track I chosed with help of Rand McNally's maps in the late 1970:ies/early 80:ies, has been proven as an abandoned track bed, built around 1900 by Maine Central Railroad (MCRR). Reality overshadowed the fiction.

Åter webben / return to my webb