Bengt Odnerts Hemsida

Abc-Klubben

Hemsidan hos BBB

El-Tekniker Willard Nahlin 

K9 bästa spam programmet

Ken Ehrsson mycket tips

Turn on Windows XP ClearType


Dessa filer till Excel & Acces har jag gjort för att hålla ordning på mina olika konton, typ personkonton och bankböcker. Om man fortfarande använder Nordea-bankens pappers betalningsorder och skickar in den själv så kan man använda dessa filer.

Ko2000.zip innehåller tre filer.

Kon2000_7.xls som är Excel 2000 kontofil är samma som den gamla kontonfilen Kon6_97.xls men den fungerar tillsammans med databasen Ac00.mde. Ac00.mde som är Access 2000 databas till Nordeas betalningsorder där man kan fylla i och skriva ut sina postgirobetalningar och sen om man vill föra över utbetalningarna till Excel kontonfilen. K00_kon3.xls är en Excel 2000 fil för att kopiera en gammal kontofil till den nya.

Dessa tre filer fungerar med varann det går inte att använda en gammal kontofil med databasen Ac00.mde!

Fungerar med Office 2000-2.

Skrivare som fungerar med Nordeas betalningsorder Epson 440,600... Lexmark Z65 gick inte, trasslar ihop papperet.

Ny fil den 2004-10-21 Ny Acces databasfil nyacces.zip som skriver ut rätt på senaste betalningsordern, den jag har iallafall.

Ko97.zip är samma som Ko2000.zip. Ko97.zip innehåller, Kon97_7.xls som är kontonfilen, Ac97.mde som är databasen till Nordeas- betalningsorder, K97_kon3.xls som är kopieringsfilen, fungerar med Office 97.

Kon_3.zip fungerar med Excel 5 & 7. Kon6_97.zip är samma som Kon_3.zip men med mera funktioner, fungerar med Excel 97.