Bilder luftoperativa radionätet och US14

 

Bilder ifrån Björn Pettersson, från inspelning av filmen "Från gnist till fjärrskrift". Inspelat vid den nordligaste av understationerna.

Dipolantenn AEG / TelefunkenFilmteamet beundrar antennfarmen?Fotografen med RoS logperiodaren i bakgrunden.Vertikalantenn ifrån AEG / Telefunken

Understation 14 i Nianfors

Interiörbild frånh understation 14Flygbild över mottagarstationen till understation 14

Ur filmen "Från gnist till fjärrskrift"

Sändare Collins 208U10 med delar ifrån AEG / TelefunkenDipolantenn ifrån AEG / TelefunkenLänkantenn för sändningGruppantenner till länkmottagareLogperiodisk antenn ifrån Rhode o SchwarzTonsignalutrustning ifrån SiemensRadiobordRadiobordSkånsk understationFrån Gnist till Fjärrskrift

Egna bilder ifrån huvudsändarplatsen på US14 från juli 2002

DipolgatanFundamentFundamentFundamentFundamentGaveln på stugan, stegingång.

Huvudsändar stugan

Bilder tagna på US14's huvudsändare av Telia 9/11 1989

LänkmastenEtt fundament på US14LänkmastenStuganLänkmastLogperiodarenLogperiodarenDipolenDipolenVertikalantennenFoten på vertikalantennenTransformatorstationenStugan och läönkmastenEn mast på US14

Bilder tagna på US14's huvudsändare vid demonteringen av Telia 12/9 1990