Evert Taubes visböcker med innehåll

Bakgrundsmusik:
Balladen om Ernst Georg Johansson från Uddevalla  

Sju sjömansvisor och Byssan Lull
av Evert Taube, med bilder av Kurt Jungstedt,
Albert Bonniers Förlag, 1919

Till Hildegard Terésia Kraker von Schwarzenfeld och hennes syster Helén Sid
från Evert Taube och Kurt Jungstedt  
Skagen i sydvestlig vind och solsken 1919 3
   
Karl-Alfred och Elinoor 5
Turalleri eller Piken i Hamburg  11
Resan till Spanien eller En sjömatros uti blåa kläder  17
Den sköna Helén eller Flickan i Peru 22
Fritiof Andersson  27
Albertina eller Där byggdes ett skepp uti Norden  35
Bohuslänningarnas dryckesvisa  41
Byssan Lull  43


Flickan i Havanna

och ett par visor till, diktade av Evert Taube,
samt försedda med teckningar av Kurt Jungstedt,
Albert Bonniers Förlag, 1922  

Sjökaptenen   
Reservlöjtnanten i Kgl. Flottan  
Herr Bror Gunnar Taube  
tillägnas dessa visor av   
en god vän som också trampat många nationers däck  
och seglat sin tid under svensk örlogsflagg,  
hans broder   
Författaren.  3
   
Företal  5
Flickan i Havanna  7
Hjalmar och Elvira eller Ödets lek  13
Vals ombord  23


På kyss med Ellinor

från Stockholm ström, Sverige runt till Kosterfjorden,
av Evert Taube med 79 teckningar av Kurt Jungstedt,
Svenska Andelsförlaget, 1923

Ellinors gynnare och vänner tillägnas denna bok
av Styrman, Gasten och Skepparen på Ellinor  

En avskedsskål hos skeppshandlaren (text)  17
Utfärd på Stockholms ström (text)  21
Det dagas på Baggensfjärden (Nu ristes gren, nu skälver löv)  26
Utö-visan  30
Örlogssång på Östersjön (text)  34
"Ellinor" mellan hav och land (Håll babord, håll styrbord) (text) 37
Blås Kajsa, blås! –  63
"En söndagsmorgon bittida…"  101
Amandus Mattson från Mollösund (text)  132
Ellinors vals (text)  137
Kosterflickornas visa  145
Jag har skrivit till min flicka…  155
Styrman Bosse  157
Skepparens avsked (Jag skall resa, jag är klar)  161


Den Gyldene Freden

Ballader och visor diktade och tonsatta av Evert Taube
Wahlström & Widstrand, 1924

Tillägnan: Dessa aderton ballader tillägnas… Se inscannad bild 5
Företal  6
N:o 1. Midsommarballaden  8
N:o 2. Min älskade hon gick sig i min lustgård….  10
N:o 3. Den instängde poeten  12
N:o 4. Avskedsballad hos skeppshandlaren  14
N:o 5. Sång på Stockholms ström  16
N:o 6. Morgonsång på Baggensfjärden  18
N:o 7. Skärgårdsfrun (Håll babord, håll styrbord)  20
N:o 8. Sandhamnsballaden  22
N:o 9. Min farfar var en jaktlöjtnant  24
N:o 10. Balladen till Astri  26
N:o 11. Som stjärnor små  28
N:o 12. Jonas bland glädjens blomster  30
N:o 13. Ack, annorlunda var det i Paris….  32
N:o 14. Böljebäsarnas Dryckessång  34
N:o 15. Serenaden i Prästgatan, kvarteret Venus  36
N:o 16. Den Gyllene Fågeln eller Bröllopsresan till Barcelona  40
N:o 17. Sjuttonde Balladen  44
N:o 18. Riddarna kring Runda Bordet  46


Bröllopsballader och rosenrim

En Gyldene Fredens Bok av Evert Taube,
med melodier och akvareller av författaren,
P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1925 

Ett rosenkapitel (prosa)  7
Svenska kvinnans skål  15
Bröllopet (prosa)  25
Bröllopsmarsch  29
Bröllopsbesvär eller Den stora björnabalen  39
Bröllopsresan  43
Portugis  47
Göteborg  53
Färden till Siros  59
Här går stigen  65
Idyll  71
I Stagnelii lya eller Fattig än – men ändå rik  75
Al fresco  81
Bal på Skeppsholmen  87
Älskliga blommor små  93


 Kärleksvisor och sjöballader
diktade och tonsatta, med omslagsbild efter akvarell av författaren,
Albert Bonniers förlag, 1927

Till Greve Eric von Rosen, Rockelstad,  
den ypperlige tolkaren av mina dikter  
Evert Taube, 1:a maj 1927 3
   
VINLANDSVISOR  
Vinlandsfärd, romans 5
Dryckesballad 7
Plastelin, intermezzo 8
Svenska Apollon, humoresk 9
Dottore Bordone, porträtt 11
STOCKHOLMSBALLADER  
Första torpet, pastoral 12
Sommarnatt, skärgårdsvals  14
Herr Filip Månsson träder i gemaken, ballad  17
SJÖMANSVISOR  
Albert och Lilly eller Nemesis Divina, ballad om kärlek och giftermål  19
Borta bra, men hemma bäst, sjömansvisa  21
Noak var nykter, humoresk i sjöstil  23


Fritiof Anderssons visbok

Nya visor av Evert Taube, med författarens teckningar och melodier,
Albert Bonniers Förlag, 1929

Till Astri, 9. 12. 29, Evert  

Företal 5
1. Det var "Blue Bird av Hull"…  11
2. Jag är fri, jag har sonat…  17
3. Karl-Alfred, Fritiof Andersson och jag 23
4. Mirrabooka marsch  29
5. "När jag var en ung caballeiro…"  37
6. Tatuerarevalsen 44
7. Havsörnsvals  52
8. Stockholmsmelodi  60
9. Här är dörren, tryck på kappen  68
10. Fritiof Anderssons paradmarsch  75


Den Gyldene Fredens folianter

Valda dikter och visor av Evert Taube, med författarens melodier,
fyrtiofem bilder ur Gunnar Nylunds konstsamling och inledning av
Jacob Lagercrantz, Emil Norlander, Martin Nilsson
Elkan & Schildknecht, Emil Carelius Kungl. Hovmusikhandel, 1934

Till Gunnar Nylund, Gyldene Fredens vittfräjdade källarmästare,
de sköna konsternas vän, på 50-årsdagen den 1 maj 1934 (Tryckt i 400 numrerade ex)

UR DEN GYLDENE FREDENS BALLADER  
Företal  16
Midsommarballaden  18
Jonas bland glädjens blomster  20
Riddarna kring runda bordet 22
UR PROTOKOLL I RIDDARORDEN PAX AUREA  23
UR BRÖLLOPSBALLADER OCH ROSENRIM  
I Stagnelii lya  42
Portugis  44
Al fresco  46
Älskliga blommor små  48
REMINISCENSER VID BÄGAREN  
Serenaden i San Remo  52
Calle Schevens vals (första boktrycket)  54
Fritiof Anderssons paradmarsch  60
UR GUNNAR NYLUNDS KONSTSAMLING  63-131
Subskribenter 132


Ultra Marin

Med teckningar av Bertil Lybeck
Albert Bonniers Förlag, 1936

I. FRÅN VINGA OCH VIDDERNA  
Winga (Prosainledning)  7
Balladen om Ernst Georg Johansson från Uddevalla  13
Möte i monsunen  21
Eldarevalsen  29
Balladen om Gustaf Blom från Borås  41
II. I ROSLAGENS FAMN  
Sommarnatt 49
Här Rosemarie, syns blåa Nämdöfjärden 57
Calle Schevens vals 63
III. TONER FRÅN UTÖ OCH HAVET  
Vals på Mysingen  75
Utö-visan (Men gasten vart gick han?) 81
Sång i Danziger gatt 89
Ellinors vals 94
Än en gång däran! 103


Evert Taubes bästa

Med inledning och förord av författaren
Åhlén & Åkerlunds förlag, 1937

Vinga 6
Calle Schevens vals 10
Fritiof Andersson paradmarsch  16
Den sköna Helén eller Flickan i Peru  20
Fritiof Andersson  24
Flickan i Havanna  28
Byssan Lull  32
Tatuerarevalsen  36
Eldarevalsen  40
När jag var en ung caballero  46
Möte i monsunen 50
Utö-visan  54
Vals i gökottan (första boktrycket)  58
Vals ombord  59
Linnéa eller En titt i sjömanskistan  64
Balladen om Gustaf Blom från Borås  68
Balladen om Ernst Georg Johansson från Uddevalla  72
Kom i min famn  76
Albertina eller Där byggdes ett skepp uti Norden  80
Flickan i Hamburg eller Turalleri  84
Fritiof och Carmencita (första boktrycket)  88


Himlajord

Dikter, melodier och målningar
Albert Bonniers Förlag, 1938

Himlajord  7
Målaren och Maria Pia  13
Fritiof i Arkadien  17
Den glade bagarn i San Remo  23
Eldare på värmen  27
Älskliga blommor små  31
Tango i Nizza  35
Brevet från Lillan  41
Vals i gökottan  47
Anna Bella Mirafior  53


Fiorella från Caramella

Detta är lilla Ellinors bok
den handlar om flickan Fiorella från Caramella
Diktad och målad i Ligurien av pappa Evert Taube
Albert Bonniers Förlag?, 1941

Innehåller endast barnvisan Fiorella från Caramella


Sjösalaboken

Nya dikter och melodier av Evert Taube
För luta, gitarr och piano av Lille Bror Söderlundh
Illustratör Roland Svensson
Albert Bonniers Förlag, 1942

Företal  5
HEMMET OCH LANDSKAPET  
Morgon efter regn  9
Gammelvals i Roslagen  13
Nigande vals  20
Rönnerdahl på Pampas  26
Sjösala vals  33
Britta. Soldatvisa  39
Eko  45
STOCKHOLMSNÖJEN  
Rosa på bal  54
Tango Rosa  60
Den Gyldene Freden  66
RESEMINNEN  
Rönnerdahl målar  72
De kristallklara bäckarna  77


Ballader i Bohuslän

Diktade tonsatta och illustrerade av Evert Taube
Albert Bonniers Förlag, 1943

Inledning (prosa)  5
Inbjudan till Bohuslän (text)  13
På Orust  19
Kärleken och vinden  25
En håttespelman  31
Min älskling  35
Brudvals  39
Torpmaja  45
Maj på Malö  51
Sommar, Vals på Ängön  61
Slutord (prosa)  71


Evert Taubes nya bästa

Tio valda visor med förord av författaren
Åhlen & Åkerlunds Förlag, 1944

Rönnerdahl i Anienes myrtenlund (förord)  5
Rönnerdahls polka  14
Maj på Malö  16
Brevet från Lillan  22
Nigande vals  26
Fritiof i Arkadien  30
Rosa på bal  36
Sommar eller Vals på Ängön  42
Brudvals  48
Vals i Valparaiso (första boktrycket)  53
Sjösala vals  56


Svärmerier

Med författarens teckningar och melodier
Albert Bonniers Förlag, 1946

Så talade Rönnerdahl (företal)  7
"Så skimrande var aldrig havet -" (text)  9
Svärmeri (prosadikt)  10
Diktaren och tiden  11
På kryss med "Monsunen"  18
Damen i svart med violer 22
Västanvind  28
Påfågel och vaktel  32
Juliminne från Norrland 35
Orkidéer 41
Balladen om Ysabel Villamor  44
Oxdragarsång  50
Balladen om Bellman  54
Balladen om Olof Thunman  60
Ellinor dansar  66
Sjösalavår  69
I Sala silvergruva  75


Ballader i det blå
,

Dikter och melodier av Evert Taube
Arrangerade för luta, gitarr och piano av Nils B. Söderström
Illustrerad av Helga Henschen
Albert Bonniers Förlag, 1948

PÅ STRANDEN  
Tillägnan (prosadikt)  7
Så skimrande var aldrig havet  9
Nocturne  12
BALLADER I DET BLÅ  
En Ballad om Frans G. Bengtssons spelmän  19
Balladen om Viola Brun och spelman Söderlundh  24
Vera i Vintappargränd och den italienske musikanten  30
Telegrafisten Anton Hanssons vals  36
Vals i Valparaiso  40
HÄR ÄR DEN SKÖNA SOMMAR  
Vals i Furusund  49
Huldas Karin  56
"Här är den sköna sommar"  60


Samlade visor 1-11

Albert Bonniers Förlag, 1945-51

1. Sju sjömansvisor och Byssan Lull samt Flickan i Havanna  1945
2. Fritiof Anderssons visbok  1945
3. Himlajord  1945
4. Den Gyldene Fredens ballader  1946
5. Bröllopsballader och rosenrim  1946
6. Kärleksvisor och sjöballader och visorna ur På kryss med Ellinor  1946
7. Ultramarin  1947
8. Sjösalaboken  1947
9. Ballader i Bohuslän  1947
10. Svärmerier  1951
11. Ballader i det blå  1951


Svenska ballader och visor

från medeltiden till våra dagar
För visans vänner samlade
av Evert Taube
Illustrationer och banddekor av Ann Margret Dahlquist-Ljungberg
Lindfors förlag, 1948
Bibliofilupplaga i 600 numrerade exemplar
samt en prakt- och en nationalupplaga.

Redaktionskommitté:
Evert Taube, huvudredaktör
Nils B. Söderström, Torsten Lindfors, Lille Bror Söderlundh,
Alf Liedholm, Gun Kihlberg, redaktionssekreterare.

(Av bokverkets 76 ballader och visor nämns nedan
endast de där Evert Taube medverkat med text eller musik.
Prosainledningarna till resp. avsnitt är skrivna av E.T.)

TILL VISANS ALLA VÄNNER  11
MEDELTID. RENÄSSANS. BAROCK  13
De två systrarna, ballad från folkungatid, tonsatt av E.T. och Nils B. Söderström  34
BELLMAN OCH HANS TID  51
DET ROMANTISKA SKEDET  99
SÅNGEN KRING SEKELSKIFTET  159
Älvan till flickan, ord av Viktor Rydberg, musik av E.T.  162
Paradisets timma, ord av Verner von Heidenstam, musik av E.T.  170
Havets stjärna, ord av Vilhelm Ekelund, musik av E.T.  218
Psalmodikon, ord av Anders Österling, musik av E.T.  228
VÅR TIDS VISOR  237
Din tanke i min, ord av Prins Wilhelm, musik av E.T.  244
En spelmans jordafärd, ord av Dan Andersson, musik av E.T.  268
Visa, ord av Karl Asplund, musik av E.T.  278
Hoppets fackla, ord av Pär Lagerkvist, musik av E.T.  282
Röster ur natten, ord av Bengt E. Nyström, musik av E.T.  290
Möte i monsunen, ord och musik av E.T.  320
Fritiof och Carmencita, ord och musik av E.T.  326
Brevet från Lillan, ord och musik av E.T.  334
Gammalvals i Roslagen, ord och musik av E.T.  340
Sjösala vals, ord och musik av E.T.  344
Calle Schevens vals, ord och musik av E.T.  348
Maj på Malö, ord och musik av E.T.  360
Så skimrande var aldrig havet, ord och musik av E.T.  368
Telegrafisten Anton Hanssons vals, ord och musik av E.T.  372
EFTERSKRIFT  378
PERSONREGISTER  382
INNEHÅLL  385


Pepita dansar

Nya ballader av Evert Taube
Tonsatta och illustrerade av författaren
Musiken arrangerad av Nils B. Söderström
Albert Bonniers Förlag, 1950

Inledning  5
Pepita dansar tamborito i Panamá  17
Vidalitá  22
Det fönstret som lyste  27
Pierina  32
Morgon i Ligurien  40
Den förälskade musikanten  48
Natt i Ligurien  54
Vit man och kinaman  60


Sju Taube-Triumfer
,

7 stycken förnämliga visor av vår tids största trubadur, Evert Taube.
Pianostämmor med sångstämmor och analyser.
Arrangemang Nils B. Söderström
Schlagerförlaget Musik AB, 1953

Sololá (första trycket?)  2
Fru September (första trycket?)  4
"Bibbi" (första trycket?)  6
Den lycklige nudisten (första trycket?)  8
Sommarmålning (första trycket?)  10
Sotaren Santiago (första trycket?)  12
Dansen på Sunnanö (första trycket?)  14


I dina drömmar

Nya ballader och visor diktade,
tonsatta och illustrerade av Evert Taube
Arrangerade för gitarr och piano av
Lille Bror Söderlundh och Nils B. Söderström
Albert Bonniers Förlag, 1953

Förord  5
I dina drömmar  7
Sommarmålning  11
Knalle Juls vals  16
Vals i Provence  22
Oscarsbal i ladan  29
Balladen on Aldebaran av Bergen  38
Mary Strand  44
Ingrid Dardels polska  54
September  60


Evert Taubes bästa 1954

Presenterade av Året Runt

Den lycklige nudisten (första boktrycket) 7
Sommarmålning  10
Pepita dansar tamborito i Panamá  13
Rönnerdahl målar  17
Vals i provence  21
Fritiof och Carmencita  24
Blå anemonerna eller Pierina  28
Mary Strand  33
Vals i Furusund  38
Sjösala vals  43
Ellinors vals  46
Maj på Malö 51


Evert Taubes bästa 1955

Presenterade av Året Runt
Omslag av Evert Taube. Konstnärlig rådgivare Erik Palmquist.
Musikaliskt arrangemang Nils Söderström.

Rosa på bal  5
Vidalitá  9
Invitation till Guatemala (första boktrycket)  13
Morgon i Ligurien  17
Brevet från Lillan  21
Oscarsbal i ladan  25
Calle Schevens vals  31
Bibbi – Tango argentino (första boktrycket)  37
Den sköna Helén eller Flickan i Peru  41
Möte i monsunen  45
Knalle Juls vals  49
Nära Jul (Advent) (första boktrycket)  54


50 visor till luta och gitarr

Arrangemang: Jerry Högstedt
Nordiska musikförlaget, 1957

Förlustelse och frid
Dikter och melodier av Evert Taube
Illustrerad av Stig Södersten
Albert Bonniers Förlag, 1957

Till Morena (text)  5
Hertig Vilhelms visa  8
Flickan i Tolosa  13
Fransk tapet (text)  17
Violavà  22
Sångmö i Sandhamn (prosadikt)  26
Nära jul  29
Invitation till Guatemala  32
Bibbi  37
Skymning skall famnas av natten (prosadikt)  42


Och skulle det så vara

Ballader och visor
Musik av Evert Taube och Gunnar Hahn
Teckningar av Ellinor Taube
Albert Bonniers Förlag, 1959

Och skulle det så vara, musik: G. H.  5
Duvan i Spanien, musik: G. H.  8
Spansk vaggvisa, musik: G. H.  12
Balladen om Blanca-Nina  15
Rempert av Apelsinien, musik: G. H.  17
Eléonore d’Aquitaine, musik: G. H.  22
En visa i Carcassonne  27
Den gamle målaren från Paris  30
Solig morgon  34
Rondino, musik: G. H.  37
Unda Marina, musik: G. H.  40


Hjärtats nyckel heter sång

Sextionio visor och en dikt i urval av Sven-Bertil Taube
Albert Bonniers förlag, 1960

Så länge skutan kan gå
Sextionio visor och en dikt i urval av Sven-Bertil Taube
Albert Bonniers förlag, 1963

Sol och vår
Ballader, Visor och Dikter
med musik av författaren i urval av Sven-Bertil Taube
Företal av Karl-Erik Lagerlöf
Redigering och bibliografi av Inga-Britt Fredholm
Albert Bonniers förlag, 1967

Uppdaterad: 1999-05-09

Åter till Taubesidan