199 visor och 1 dikt av Evert Taube

Under nedanstående länk finns register över Evert Taubes alla
för mig kända utgivna visor och tonsatta dikter.

Register över alla Evert Taubes visor

Av upphovsrättsliga skäl har jag valt att inte öppet exponera texterna.

Den som önskar få tillgång till texterna, kan meddela mig per mail.
Adressen finns längst ner!


Bakgrundsmusik: Vera i Vintappargränd


Skriv till mig: bo.hultqvist@abc.se

Uppdaterad 2010-05-17