Steamboat Willie

Onumrerade Disneysamlarbilder – utkast till ett index

Onumrerade Disneysamlarbilder 2018-08-30 12:45.

Samtliga bilder är tillverkade av Nellba AB (1960–1985) i Malmö.
Gemensamt för alla är att de verkar ha tryckts på kartor eller ark om 78 stycken, eller iterationer om 13 (13 × 6 = 78)

Serie 1 Serie 2
Serie 1 Andra beteckningar:
Utgiven: 1963
Kännetecken: Typsnitt: Ett mellanting mellan Bodoni och Times (stor/hög) i versaler med seriffer. "J" når under de andra bokstäverna. ©-texten nedtill.
Kommentarer: Tryckt på hårt, laminerat papper. Har nytryckts senare med vitt kritat papper av samma typ som serie 3.
Format: 45×67 mm respektive 67×45 mm.
Antal bilder i serien: 78
Serie 2 Andra beteckningar:
Utgiven: 1964
Kännetecken:Typsnitt: Ett mellanting mellan Bodoni och Times (liten/låg) i versaler m serifer. "J" når inte under de andra bokstäverna. ©-texten nedtill. Otydligare och mindre typsnitt än serie 1.
Kommentarer: Tryckt på hårt, laminerat papper. Har nytryckts senare med vitt kritat papper av samma typ som serie 3.
Format: 45×67 mm respektive 67×45 mm.
Antal bilder i serien:73 + fem stycken icke Disney
Serie 3 Serie 4
Serie 3 Andra beteckningar:
Utgiven:1965
Kännetecken: Texten i versaler. sans serif. Föregångare till arial? ©-texten nedtill.
Kommentarer: Vitt kritat oplastat papper. En av bilderna föreställer Rasmus Nalle, men har texten "DUMBO" och © Walt Disney Productions
Endast 77 bilder. Vad fanns i den sista rutan?
Format: 45×67 mm respektive 67×45 mm.
Antal bilder i serien: 62 + 15 stycken icke-Disney. En icke Disney (Rasmus Nalle) har av misstag tryckts med © Walt Disney och beteckningen "Dumbo".
Serie 4 Andra beteckningar:
Utgiven:1966
Kännetecken: Texten i versaler och gemena - med seriffer. ©-texten nedtill. Texten genomgående på svenska.
Kommentarer: 5 st bilder är "live-action" från "Mary Poppins" (1964)
Format: 45×67 mm respektive 67×45 mm.
Antal bilder i serien:76 + 2 icke Disney
Serie 5 Serie 6
Serie 5 Andra beteckningar:
Utgiven:1967
Kännetecken: Texten i versaler och gemena - sans serif. ©-texten upptill. Tvåspråkig text på svenska och engelska där namnen skiljer sig på de olika språken.
Kommentarer: 19 bilder är utbytta jämfört med serie 4, resten har samma motiv. Bland de nya är det 6 st Nalle Puh, 2 st "Vilket hundliv" (1966) och 4 st "Goda vänner" (ej Disney).

5 bilder är lajv-actionbilder, 3 från "Mary Poppins" (1964) och 2 från "Vilket hundliv" (1966).
Format: 45×67 mm respektive 67×45 mm.
Antal bilder i serien: 69 + 9 st icke-Disney.
Serie 6 Andra beteckningar:
Utgiven:1968
Kännetecken: Texten i versaler och gemena - med seriffer. Courier. ©-texten uppe till höger.
Kommentarer: Okej. 8+5 blir bara 13 st - inte 78? Teorin vi har är så här: 13 × 6 = 78. Dvs. samma bilder upprepades sex gånger på ett ark.
Format: 45×67 mm respektive 67×45 mm.
Antal bilder i serien:8 + 5 icke-Disney
Serie 7, 8 och 9 Serie 10
Serie 7, 8 och 9 Andra beteckningar:
Utgiven:1969 (Serie 7 och 8) och 1970 (Serie 9)
Kännetecken: Texten i versaler och gemena m. seriffer. © uppe till vänster. "Litet ©". Närbild
Svår att skilja från serie 10 då den är snarlik och bara typsnitten skiljer. Lättaste sättet att skilja typsnitten åt är nog att jämföra de olika gemena "a".
Kommentarer:Serierna sträcker sig över tre ark som är svåra att skilja emellan med kännetecken i texten, men en del bilder (troligen en tredjedel - första arket) gavs ut på ett ovanligare laminerat papper. Det som jag kallar serie 7 och 8 här är troligen samma serie - bara dubbelt så stor som andra. Serie 9 har något mindre storlek på typsnittet och skall därmed vara lätt att skilja från 7 och 8.
Ett projekt är att kolla vilka av dessa som finns och vilka som inte finns laminerade (inplastade).
Format: 45×67 mm respektive 67×45 mm.
Antal bilder i alla tre serierna:227? + 7? stycken icke-Disney
Serie 10 Andra beteckningar:
Utgiven:1971
Kännetecken: Texten i versaler och gemena m. seriffer. Typsnitt: Courier. © uppe till vänster. "Litet ©". Närbild Svår att skilja från serie 7 då det är enbart olika typsnitt som skiljer och de är snarlika. Lättast är att jämföra de olika gemena "a".
Kommentarer:
Format: 45×67 mm respektive 67×45 mm.
Antal bilder i serien:78
Serie 11 Serie 12
Serie 11 Andra beteckningar:
Utgiven:1972
Kännetecken: Texten i versaler och gemena m. seriffer. Typsnitt: Courier. © uppe till vänster. "Mellanstort ©".
Kommentarer: Denna serie är mest känd för alla sina Aristocats-bilder där många förekommer i två olika varianter.
Format: 45×67 mm respektive 67×45 mm.
Antal bilder i serien:79(?)
Serie 12 Andra beteckningar:
Utgiven:1973
Kännetecken: Texten i versaler och gemena m. seriffer. Typsnitt: Courier. © uppe till vänster. "Stort ©".
Kommentarer: Denna serie är i samma utförande som de första i den långa numrerade 70-talsserien som började komma ut runt 1973 - flera motiv finns i båda serierna. Sista utgivna numrerade serien.
Format: 45×67 mm respektive 67×45 mm.
Antal bilder i serien:78

Filmisar: Numrerade | Tillbaks till Indexsidan | Kalendarium

Rättelser, kommentarer, åsikter och påpekanden till mig: Steamboat Willie alias Bror Hellman, eller
så kan de diskuteras på Disneysamlarlistan vilket väl är roligare.

Vi har även en facebook-grupp på @Disneysamlarna.

Om du som hittar denna sida inte prenumererar på Disneysamlarlistan så är det lättaste sättet att prenumerera att klicka på följande länk:
Join DCSML
Klicka för att prenumerera på DCSML - Den Svenska DisneysamlarlistanAnkist? Javisst!
Nationella Ankistförbundet i Sverige (kvack)