EN-STANDARD

Material standard som är bra att känna till.

EN 10020 Definition och klassificering av ståltyper
EN 10025 Varmvalsade olegerade konstruktionsstål
EN 10027 Stålbeteckningar. Namn och stålnummer
EN 10113 Svetsbara finkornstål
EN 10207 Stål för enkla tryckkärl
EN 10216 Sömlösa tryckkärlsrör
EN 10217 Svetsade tryckkärlsrör
EN 10222 Smide för tryckkärl, olegerade

Beteckningssystem  för stål

Stål i EN betecknas enligt EN 10027 med två olika system,

Stålnamn enligt EN 10027-1

Stålnummer enligt EN 10027-2

Stålnamn enligt EN 10027-1

* Alfanumeriskt system en kombination av bokstäver och siffror som ger en kortfattad beskrivning av stålets viktigaste egenskaper.
Grupp1 - Beteckning baserad på stålets användningsområde och egenskaper

Grupp2 - Beteckning baserad på stålets kemiska sammansättning

Stålnamn enligt EN 10027-1

Kod Ståltyp Exempel
S Konstruktionsstål S235JRG2
P Tryckkärlsstål P265Gh
L Rörledningsstål L360NA
E Maskinstål E295
G Gjutstål GP240Gh

Totalt 15 olika grupper. Tilläggsymboler enligt CR 10260

line4.gif (2198 bytes)

Nya stålbeteckningar beskrivning

line4.gif (2198 bytes)

Legerade stål med minst 1 leg.ämne i halt >5%

nya-stålb1.jpg (31793 bytes)

 

line4.gif (2198 bytes)

Stålnamn enligt EN 10027-1

Grupp 2

Beteckning baserad på kemisk sammansättning, underindelad i fyra grupper a), b), c), och d

 

a) Olegerade stål utom automatstål med  Mn< 1%

  • Bokstaven C
  • Medelkolhalten i % multiplicerat med 100
  • Tilläggsbeteckningar vid behov, ex skärbarhetstillsatser

b) Oleg stål med Mn > 1% oleg. Automatstål samt leg stål med < 5% per legeringselement

  • Medelkolhalten i % multiplicerat med 100
  • Kemiska beteckningar för legeringselement som karatiserar stålet i ordning efter minskande halt
  • Numeriska värden som svarar mot halterna efter division med vissa faktorer

c) Legerade stål med minst ett legeringsämne i halt > 5%

  • Bokstaven X
  • Kemiska symboler för legeringselement som karaktiserar stålet efter fallande halt
  • Värden som anger medelhalten avrundat till heltal

d) Snabbstål

Exempel

C35 E

C = kol 35 = 100 x kolhalten E = Se CR 10260

28 Mn6

28 = 100 x kolhalten Mn = legeringsämne 6 = medelhalten av leg ämne

X5CrNi18-9

X = höghållfast stål 5 = 100 x kolhalt CrNi = legeringsämne i %

HS2-9-1-8

HS = High Speed (snabbstål) 2-9-1-8 = legeringsämne i %

line4.gif (2198 bytes)

SS-EN 10027-2

Det gamla tyska Werkstoffsystemet som kompletteras

Stålnummer enligt SS-EN 10027-2

1.1234(5)

1.

12

345)

Stål Stålgrupp löpnummer

Materialbeteckningar i EN

Separata i beteckningssystem för:

Stål  EN 10027-1, -2

Aluminium:

Plastiskt bearbetade EN 573-1, -2, -3

Gjutet EN 1780-1, -2, -3

Koppar EN 1412

Gjutjärn EN 1560

CEN CR 10260 (MNC IC 10)

Tilläggsbeteckningar

Värmebehandlingstillstånd

Yttillstånd

Tabell 1 - Hållfasthetsegenskaper i tjockleksriktning

Tabell 2 - Ytbeläggningar

Tabell 3 - Värmebehandlingstillstånd

Ex: +AT ( = släckglödgat)

line4.gif (2198 bytes)

Tabell över rostfria stål

line4.gif (2198 bytes)

Allmänna konstruktionsstål och maskinstål

SS-EN 10 025 + A1

Jämförelsetabell

SS-Beteckning

EN 10 025

EN 10 025+A1

SS 1300-00 Fe 310-0 S 185
SS 1311-00 Fe 360 B S 235 JR
SS 1312-00 Fe 360 B F N S 235 JR G2
SS 1414-00 Fe 430 D2 S 275 J2 G4
SS 1414-01 Fe 430 D1 S 275 J2 G3
SS 2172-00 ( Fe 510 B ) ( S 355 JR )
SS 2174-00 ( Fe 510 D2 ) ( S 355 J2 G4 )
SS 2174-01 ( Fe 510 D1 ) ( S 355 J2 G3 )
SS 1550 Fe 490-2 E 295
SS 1650 Fe 590-2 E 335
SS 1655 Fe 690-2 E 360

Mikrolegerade finkornstål

EN 10 113

Jämförelsetabell

SS Beteckning

EN 10 113-2

Hållfasthet EN/SS

SS 2132 ( S 355 N ) 360/355
SS 2134 S 355N 360/355
SS 2135 S 355 NL 360/355
SS 2142 ( S 420 N ) 390/420
SS 2144 ( S 420 N ) 390/420
SS 2145 ( S 420 NL ) 390/420

Höghållfast Konstruktionsstål (WELDOX)

EN 10137/10149/10083

Jämförelsetabell

Höghållfast Termomekaniskt Valsat Kallformningsstål (DOMEX)

Jämförelsetabell

SS Beteckning

EN Beteckning

SS 2614 EN 10137-2-S500Q
SS 2615 EN 10137-2 S500QL
SS 2624 EN 10137-2-690Q
SS 2625 EN 10137-3-S690QL

Jämförelsetabell  EN 10 083J

SS Beteckning

EN Beteckning

SS 2642-00 EN 10149-2-S355 MC
SS 2652-00 EN 10149-2-S420 MC
SS 2662-00 EN 10149-2-S500 MC

 

SS Beteckning EN 10 083-1 EN 10 083+A1
SS 1572 2C35 C35E
SS 1672 2C45 C45E
SS 1674 2C50 C50E
SS 2225 25CrMo4 "----"
SS 2234 34CrMo4 "----"
SS 2244 42CrMo4 "----"
SS 2245 41CrS4 "----"
SS 2541 34CrNiMo6 "----"

line4.gif (2198 bytes)