Dataprogram för släktforskning

Den vanligaste frågan rörande släktforskning och datorer är: "Finns det bra gratis- eller shareware-program?" Svaret på den frågan är tyvärr: "Nej, inte många för en svensk släktforskare". Det enda svenska undantaget är Min släkt. Ett annat undantag är Brothers Keeper. Båda dessa finns bara för pc. För Mac-användare är nog det kommersiella programmet Reunion det enda alternativ som kan övervägas.

Det finns visserligen ytterligare en uppsjö andra shareware-program, men så gott som alla kommer från USA. Det betyder att de ofta inte accepterar de konstiga tecknen åäö, att de förutsätter en annan administrativ indelning än våra socknar och län, att de skriver efternamn med versaler, att de skriver datum på amerikanskt sätt etc etc -- kort sagt: de passar inte för svenska förhållanden. Därtill kommer att källor ofta inte kan registreras på ett enkelt sätt.


Svenska program

Den svenska marknaden domineras helt av följande två program.

Holger anses ha en lägre inlärningströskel än DISGEN, men DISGEN anses ge fler möjligheter. DISGEN har dessutom den fördelen att en ideell förening står bakom programmet -- en förening som ger erfarenhetsutbyte mellan användarna.

Bland övriga svenska program kan följande nämnas:

Följande shareware-program har översatts till svenska och fungerar även i övrigt för svenska förhållanden:

Det finns också några utländska kommersiella program som har anpassats till Sverige:

Slutligen ett tips om ett svenskt hjälpprogram för släktforskare.


GEDCOM

Alla moderna program kan importera och exportera filer i GEDCOM-format -- ett internationellt accepterat filformat (tyvärr mycket ofullkomligt) som möjliggör datautbyte mellan olika program.

Det innebär att användarna av alla dessa program inte bara kan utbyta forskningsresultat, utan även får tillgång till en stor mängd hjälp- och tilläggsprogram, oftast från USA. Information om dem finns i den elektroniska tidskriften PAF Review.

Du som är specialintresserad kan ladda ned den officiella GEDCOM-specifikationen i flera olika filformat. Sedan slutet av 1995 gäller version 5.5, som då ersatte version 4.0. Tyvärr är specifikationen mycket svårgenomtränglig! Det finns också en inofficiell version i html-format.

Publicering på Internet

Om du tänker publicera dina forskningsresultat på Internet kan du ha glädja av konverteringsprogrammet "GEDCOM to html", som är det mest kända och finns hos Gene Stark. Många är dock kritiska till detta program. Ett annat program för att publicera sina forskningsresultat på Internet är webGED:Progenitor. Det finns ytterligare ett antal liknande program; du kan jämföra dem på Mark Knights hemsida. Om du använder DISGEN eller Holger behöver du dock inget separat program -- publiceringsfunktionen är inkluderad i dessa program.


Utländska program

Utländska program, dvs oftast från USA, finns i ett mycket stort urval. Till skillnad från i Sverige finns det inte bara kommersiella program utan också många goda shareware-program. Studera marknadsöversikterna nedan. Du kan sedan hitta shareware-programmen genom att söka dem t.ex. i Virtual Shareware Library.

Vill du lära dig läsa frakturstilen, kan du hämta ett gratisprogram för pc från Univärsität Saarlandes.

Marknadsöversikter:

En mycket informativ översikt över släktforskningsprogram finns på DIS-Norge programoversikt.

En specialöversikt rörande Macintosh finns på Macintosh genealogy software FAQ.

Om du är intresserad av amerikanska kommersiella program, bör du ta en titt på Genealogy Software Springboard, som även innehåller omdömen från användare.


Denna sidas URL: http://www.abc.se/~m6921/program.html

Till startsidan Svensk släktforskning

Till Hans Ahlborgs hemsida


Copyright (c) 1995-99 Hans Ahlborg
Senast ändrad 6 jan 1999