Svensk släktforskning

To foreign guests
Sorry, this page about Swedish Genealogy is only available in Swedish. Foreign guests will be better served by What Genealogy Resources Are Offered by the Scandianvians via the Internet. The e-zine RÖTTER is another excellent site, hosted by the Swedish Federation of Genealogical Societies.

Välkommen hit! OBS Denna sida har inte uppdaterats sedan 1999!

Välkommen hit, önskar Hans Ahlborg. Mina sidor om svensk släktforskning riktar sig delvis till den som vill veta hur man börjar släktforska, men ännu mer till den som vill veta vilka resurser Internet erbjuder en svensk släktforskare. Det finns också information om datorn i släktforskningen och om vilken information som finns datalagrad på andra ställen än Internet.

Man kan alltså säga att detta är en webb-plats som har tyngdpunkten på information om datalagrat material för släktforskaren.

Sidorna innehåller ingen egen forskning och inte mycket som inte finns på andra ställen. Istället försöker jag systematisera den överväldigande informationen på Internet på ett sätt som kan passa för svenska släktforskare. Dessutom finns här information om annat datalagrat material, såsom t.ex. cd-skivor. Slutligen dessutom ett och annat om hjälpmedel för den datorförsedde släktforskaren.

Kanske blir du besviken -- ännu har inte den dag kommit då du kan studera allt hemma vid datorn istället för att besöka arkiven eller läsa mikrofilmer. Det man idag kan göra on-line är nämligen främst att skaffa sig information till hjälp för forskningen off-line!

Omedelbart nedan finns en kort sammanfattning av vad du hittar på mina sidor. Därefter följer en topplista över godbitarna för den svenske släktforskaren.

Så här börjar du släktforska
Följ denna länk för att läsa om hur du kan börja, vad du kan läsa och vilka föreningar du har nytta av att bli medlem i.
Dataprogram för släktforskning
Denna länk ger inte svar på frågan "Vilket släktforskningsprogram är bäst?" Den frågan är lika svårt att besvara som "Vilken bil är bäst?" Men lite information som hjälper dig att välja själv får du dock.
BBS:er och newsgroups
Via denna länk får du veta vilka svenska BBS:er för släktforskning det finns. Vidare vilka newsgroups och mailing lists som behandlar släktforskningens olika aspekter.
Arkiv och register
Via denna länk får du veta vilka arkiv och register som finns datalagrade. En del utländskt material att söka i finns också med.
Internationella länkar
Denna länk leder till en mängd intressanta internationella länkar till nytta även för svenska släktforskare.
Andra svenska hemsidor
Mina sidor är givetvis inte de enda svenska släktforskningssidorna. Denna länk leder till en kommenterad förteckning över en del andra svenska sidor.

De svenska godbitarna på Internet

Följande länkar leder till den -- enligt min bedömning -- allra viktigaste on-line-information som finns idag för en svensk släktforskare:

PLF:s dataregistrering av kyrkböckerna i östra Götaland är också mycket viktig, men finns tyvärr inte alls tillgänglig on-line.


Denna sidas URL: http://www.abc.se/~m6921/geneal.html

Till Hans Ahlborgs hemsida


Copyright (c) 1995-99 Hans Ahlborg
Senast ändrad 6 jan 1999