Välkommen till
Hans Ahlborgs hemsida!

Jag är nybliven pensionär 2005, men driver även ett företag – Hans Ahlborg Musik – som syftar till att tillgängliggöra noter till icke upphovsrättsligt skyddad musik (noter som inte har kunnat köpas i handeln på kanske 100 är). Främsta hjälpmedlet är en Macintosh Powerbook G4.

I ABC-klubben, på vars server dessa sidor ligger, har jag varit medlem (nr 6921) sedan 1989, men inte varit särskilt aktiv.

Sedan sommaren 1995 har jag emellertid lagt ut några www-sidor om släktforskning. De hade då inte många motsvarigheter när det gäller att ge omfattande information på svenska om svensk släktforskning -- speciellt info om datorer och dataregistrering i släktforskningen, med särskild tonvikt på Internet.

Dessa sidor har inte uppdaterats sedan 1999 men jag låter dem ändå ligga kvar.

Surfa på!


Denna sidas URL: http://www.abc.se/~m6921

Senast ändrad 7 juli 2005.
Sänd eventuella kommentarer till hansPUNKTahlborgSNABELAabcPUNKTse