Bakgrund

BitoS har tagit fram en lathund version 2003-03-09 för att hjälpa personer slippa spam (oönskad elektronisk reklam). Råden i den är i stort sett bra. Inledningen till (de numrerade) råden är mer tveksam i nuvarande utformning. I BitoS arkiv finns också en remiss där Bitos tar ställning mot lagreglerad opt-in, de föredrar (föredrog?) lagreglerad opt-out, med en meningslös brasklapp. Remissen skrevs 1999, kanske ska den ses som preskriberad nu? Men den ligger dock kvar i arkivet...

Bitos har också skrivit ett "Utkast: Rekommendationer för obeställd e-postreklam". Detta utkast är som det såg ut 2000-09-16 inte alls bra då den ger råd om hur spam skall/bör utformas. Spam/Obeställd elektronisk reklam ska givetvis inte skickas alls och råd om dess utformning alltså meningslösa. Men det tycks som om iallafall det dokumentet nu är bortplockat från webplatsen.

Tre kommentarer till BitoS råd i spam-hunden:

När du kan filtrera bort spam är skadan redan skedd. Det vill säga ett filter är bra på så sätt att du slipper se eländet, men i det läget har du redan betalt för mottagandet. För att slippa den delen av problematiken krävs det lite större insatser, se punkt 6 och 9.

och

Redan när man får ett första utskick av obeställd, oönskad e-post bör man anmäla detta. Och man bör absolut klaga per telefon, och inte per epost.

samt ett

Tillägg: Om du fått oönskad elektronisk reklam av ett svenskt företag kan de misstänkas att de begått ett brott mot Personuppgiftslagen. Din mailadress är en personuppgift, och de har utan ditt tillstånd utnyttjat den i en databearbetning i marknadsföringssyfte, vilket du inte gett dem ditt tillstånd för. Datainspektionen kan bistå med en utredning om du anmäler förhållandet till dem. Om du i alla sammanhang meddelat den som fått din e-postadress att du motsätter dig reklamutskick till denna adress (se punkt 1) har de sannolikt dessutom brutit mot Marknadsföringslagen, vilket också kan anmälas.

Gör så här för att marknadsföra dig/er via e-post

Det är alltid konsumenten som ska initiera reklamutskick via e-post - det är ju konsumenten som betalar för det.

Det finns ett (1) sätt att inleda utskick av reklam/information via e-post. Det är att mottagaren anger sitt intresse. Eftersom vem som helst kan uppge vilken e-postadress som helst måste det verifieras att det är den person som innehar e-postadressen som gjort beställningen. Det sker på följande sätt:

  1. Person X anger till Företag N att person X (e-postadress X) vill ha information t ex enligt erbjudande på Företag Ns hemsida eller enligt banner-reklam eller enligt tidningsannons. Detta kan ske på web-sida eller via e-post eller på annat sätt.
  2. Företag N skickar ut ett välkomstmeddelande till e-postadress X där det står när och hur X anmält sig och lite om hur frekvent utskick kommer att ske och lite administrativa uppgifter, bl a hur man avslutar och att man måste returnera detta välkomstmeddelande för att anmälan ska anses vara komplett och utskick påbörjas. Detta första meddelande får inte innehålla något marknadsföringsmaterial.
  3. Person X returnerar mailet och prenumerationen är därmed inledd. Utan retur, inga fler utskick
    (Om någon blivit anmäld till låt oss säga 200 utskickslistor innebär det att offret för attacken inte behöver göra någonting, men får information om när/var/hur anmälningarna gjordes. Företaget N kan inte anklagas för spamming oavsett om personen X anmält sig själv eller inte, för det enda som skickas ut utan bekräftelse saknar helt marknadsföringsinnehåll.)

Tre enkla steg - fullständig säkerhet för båda parter.

Länktips till marknadsförare

Fem länkar dedicerade till den som funderar på att använda UCE som marknadsföring:
Apsis - ett bra svenskt exempel på ansvarsfull epostmarknadsförare (nej, jag har inget med dem att göra annat än att jag lyssnat på dem - mycket kritiskt! - och jag får inte betalt från dem - jag gillar deras metoder och insikter ändå :-)
How-to
Why-not
How bulk e-mail can destroy your small business
Whitehat.com - gör så här

Claes T

Tack till för uppmärksamheten!         Denna sida uppdaterad senast 2004-04-25 (kväll)