Förbrukning IVT C5 värmepump

Uppdaterad: 2011-07-03

Nu flyttar vi till insatslägenhet så detta blir sista uppdateringen av denna sida.

Bästa informationen på Internet om värmepumpar hittar du på Värmepumpsforum.

Gångtid värmepump
Elförbrukning
Årssiffror

Huset, byggt 1967, är ca 100 m +  biutymme ca 40 m + garage som är uppvärmt till ca +10 grader. Tidigare förbrukning ca 2,4 -2,6 m olja.

Pumpen, IVT C5 och 96 m borrhål ( 4 m till berg),  installerades 2000-11-09 och har gått utan problem hela tiden. Avläsning sker på drifttid och sedan har jag uppskattat att pumpen drar 1,5 kW/h och att 3,5 kW är inkopplat i snitt. Som det ser ut drar nog pumpen lite mindre än detta så min besparing är inte i överkant.

Pumpen har sparat ca 12 000 kr per år vilket gör att nu 2004-05 har jag tjänat in merkostnaden mot en ny oljepanna. 2005-12-31 får väl pumpens kostnad anses inbesparad jämfört med oljedrift. Oljepriset är nu över 10 000 kr.

Det som varit problem är att justera in styrningen så att pumpen gått optimalt. Det syns ganska tydligt vid första köldknäppen då el-tillskottet gick 4 timmar per dag utan att pumpen gick kontinuerligt.

Genom att trimma in tiderna för 8.3.4 och 5 så att tillskottet slog ifrån i tid fick jag pumpen att gå 24 h/dygn.

Nästa problem var att när det var väldigt kallt tog det med originalinställningar alldeles för lång tid innan el-tillskottet gick in samt att pumpen bryter när returen internt (Punkt 8.4 i fabriksmenyn) är 47 grader.  Jag ändrade 8.1 och 8.3.4 så att patronen gick in tidigare. Dessutom har jag höjt  8.4 till 48 och 9.2 till 51och det har fungerat mycket bra.

Under 2010 ställde jag om max eltillskott till 3kW efter att ha läst lite på Värmepumpsforum

 

Här är ett Excelark där man kan räkna lite på det blir för styrtemperatur vid en viss kurva och fininställning Excelark

Här är mina ändrade inställningar

Punkt Värde Original
1.1 Kurva 3,8 4
1.2 Fininställning 2,0 0
1.4 Kopplingsdiferans 6,0  
2.3 Varmvatten till 44,5 45
2.4 Varmvatten diff 5 5
8.1 Tillskott fördröjning 120 (10 vid kyla) 60
8.3.4 Ramp Öppna 10  
8.3.5 Ramp stänga 2  
8.4 Bryt tillskott 48 47
9.2 Stoppa pump 51 49

1. Idag är det nog läge att köpa en något större pump än vad man tidigare rekommenderade.

2. Borra 25 % längre än vad programmen säger.

3. 5 kW räcker inte långt när man ska producera varmvatten, då behöver man hög effekt under kort tid, köp därför inte mindre än 6-7 kW pump.

Några frågor? Skicka ett mail till lub@home.se

Titta även på min jobbarkompis Stefans sida

 

 

 

Årsstatistik

År Timmar VP kWh VP Timmar tillsats kWh tillsats Summa kWh kWh/dag Kostnad SEK Total
Elförbrukning (kWh)
Total
kostnad (SEK)
2011 1:a halvåret 2 337 3 506 217 651 4 157 22,7 4 967 6 870 8 115
2010 4 204 6 306 649 1 947 8 253 22,6 9 820 14 186 19 070
2009 3 778 5 667 187    842 6 509 17,8 7 198 12 234 16 506
2008 3 611 5 417 52   234 5 651 15,5 6 200 10 663 14 377
2007 3 295 4 943 103   464 5 406 14,8 5 510 10 154 10 177
2006 3 755 5 633 253 1 139 6 771 18,6 6 299 11 651 13 069
2005 4 253 6 380 190    855 7 235 19,8 6 781 12 060 13 665
2004 4 389 6 584 274 1 233 7 817 21,4 6 515 12 204 12 635
2003 4 657 6 986 394 1 773 8 759 24,0 6 714 13 417 12 623
2002 4 484 6 726 221    995 7 721 21,2 5 674 12 401 11 046
2001 4 237 6 356 227 1 022 7 377 20,2 4 629 12 500 10 911

Äldre statistik
 

År Timmar VP Timmar tillsats Förbrukning
olja liter
Oljepris SEK/l Kostnad SEK Total
Elförbrukning (kWh)
El
kostnad (SEK)
2000 720 2 1 719 4,78   7 171 6 044
1999      2 484 3,83 10 135 5 710 6 182
1998     2 558 3,80 10 359 5 538 6 065
1997     2 601 4,15 10 797 5 286 5 735
1996     2 674 4,38 10 696 5 113 5 279
1995     2 628 3,60 9 460 4 962 4 597
1994     2 396 3,73 8 938 4 671 4 881