.
Sockenlänkar
2005-03-01
http://www.abc.se/~m5924/stenkumla
2005-04-15
.
.
Startsidan
Gårdar
Naturen
Sevärt: 
Acklundskulle
Avrättningspl.
Fana1711
Forntida borg
Forse bildsten
Gamla kartor
Gamla vägar
Gravfält
Homa hällar
Källor (bryor)
Kalkugnar
Kvarnar
Kyrkan
Livrejänge
Naturlig isrink
Prästänget
Rastplatser
Skolan
Sojde
Stenbron
Trolldalen
Trullkälda hul
Vårdkasen
NordicPeace
STENKUMLA BYGD
- En liten socken på Gotland, 1 mil söder om Visby -
Vårdkasen
.
Klicka på kartan så blir den större.                                         Photo: Kenth Jönsson, 2005
Det är ingen som "vet" exakt var den stod men på skifteskartan 1815 finns det en symbol som skulle kunna vara vårdkasen. Ett utsiktstorn med stege och ett rött klot i toppen (se bilden). Den nya vägen från Träkumla går fram just där så platsen kanske inte finns längre. Men1742 föreskrev nämligen landshövding von Hökerstedt anordningar vid de nyinrättade "wårdhuthsigterna": 

"... därtil tages ett högt trä, som hvartdera på sitt ställe nedsättes i jorden och i högden upreses med genomborrade stora hål i och störar som gå därigenom, och således inrätta, att en karl lätt. kan klifva derupp, se sig omkring och derifrån gifva tecken med eld, til hvilken ända öfversta spetsen eller toppen af mastträet bör förses med stora trinna brand-järn, hvilka fyllas med tiärad wed och annat sådant som sig hastigt eld fånga låter".

.
.
Till toppen
ePost: Kenth Jönsson <kj@abc.se>
.

 

© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Gröna kartan I på CD.
© Lantmäteriverket, Gävle, Sverige, 2004. Ur Sverigekartan på CD.
© Lantmäteriet, 2003-10-20. Ur Häradsekonomiska kartan på DVD.
© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Generalstabskartan 1888 I på CD.
© GIS Västra Götaland / Lst O © Bakgrundskarta Lantmäteriet 2005. Ur Ekonomiska kartan på internet.
© Kenth Jönsson, 1988-2005 Stenkumla. Foto Lantmäteriets arkiv i VISBY. © Lantmäteriet, Visby. Ur arkivkartor 1699-1939.