.
Sockenlänkar
2005-03-01
http://www.abc.se/~m5924/stenkumla
2005-03-01
.
.
Startsidan
Gårdar
Naturen
Sevärt: 
Acklundskulle
Avrättningspl.
Fana1711
Forntida borg
Forse bildsten
Gamla kartor
Gamla vägar
Gravfält
Homa hällar
Källor (bryor)
Kalkugnar
Kvarnar
Kyrkan
Livrejänge
Naturlig isrink
Prästänget
Rastplatser
Skolan
Sojde
Stenbron
Trolldalen
Trullkälda hul
Vårdkasen
NordicPeace
STENKUMLA BYGD
- En liten socken på Gotland, 1 mil söder om Visby -
Stenkumla kyrka 1100-talet
.
Photo: Gunnar Britse, 2001
Rester av en kyrka från 1100-talet ingår i den nuvarande byggnaden, och intill denna gamla kyrka byggdes galleritornet i början av 1200-talet; det förhöjdes i samband med långhusets tillkomst omkring 1300. Detta byggdes som fortsättning på ett kor från ca 1250, vilket i samband därmed moderniserades och fick ett stort gotiskt fönster.

I detta och ett par andra fönster finns några smärre medeltida glasmålningar med ornamentmotiv bevarade. I korvalvet finns en enkel diagonaldekor samt ett i muralmåleri ovanligt krucifix med ringkors, från omkring 1350. Från samma tid härrör apostlabilderna på östra korväggen. Långhuset dekorerades omkring 1450 av Passionsmästaren.

Det märkliga triumfkrucifixet har tillhört 1100-talskyrkan men överflyttades på 1200-talet till ett nytt kors med snidade evangelistsymboler i ändplattorna. Kristusbilden har skor på fötterna, en mycket sällsynt detalj, som möjligen är av orientaliskt ursprung. Altaruppsatsen från 1670-talet målades av Johan Bartsch 1681, som också målat korbänkens främre skärm.

.
.
Till toppen
ePost: Kenth Jönsson <kj@abc.se>
.

 

© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Gröna kartan I på CD.
© Lantmäteriverket, Gävle, Sverige, 2004. Ur Sverigekartan på CD.
© Lantmäteriet, 2003-10-20. Ur Häradsekonomiska kartan på DVD.
© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Generalstabskartan 1888 I på CD.
© GIS Västra Götaland / Lst O © Bakgrundskarta Lantmäteriet 2005. Ur Ekonomiska kartan på internet.
© Kenth Jönsson, 1988-2005 Stenkumla. Foto Lantmäteriets arkiv i VISBY. © Lantmäteriet, Visby. Ur arkivkartor 1699-1939.