.
Sockenlänkar
2005-03-01
http://www.abc.se/~m5924/stenkumla
2005-10-16
.
.
Startsidan
Gårdar
Naturen
Sevärt: 
Acklundskulle
Avrättningspl.
Fana1711
Forntida borg
Forse bildsten
Gamla kartor
Gamla vägar
Gravfält
Homa hällar
Källor (bryor)
Kalkugnar
Kvarnar
Kyrkan
Livrejänge
Naturlig isrink
Prästänget
Rastplatser
Skolan
Sojde
Stenbron
Trolldalen
Trullkälda hul
Vårdkasen
NordicPeace
STENKUMLA BYGDEFORSKNING
Bildsten
Klicka på bilderna så blir de större. Foto: Kenth Jönsson
Nr: 067
Position (±7 m):
RT90 2,5 gon v: Lat.Long. WGS 84:
X 638 4495
Y 164 5150
N 57o33.739'
E 18o13.838'

Art: Bildsten
Antal: 1
Gård: Forsa
Orientering: 50 m Ö gården
Terräng: Flack moränmark intill betesmark i lövträdsdunge
Bildsten, 2,5 m hög. 1,5 m bred vid marken. Inhuggna streck i nedre delen av stenen.
Forsa bildsten
.
.
Till toppen
ePost: Kenth Jönsson <kj@abc.se>
.

 

© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Gröna kartan I på CD.
© Lantmäteriverket, Gävle, Sverige, 2004. Ur Sverigekartan på CD.
© Lantmäteriet, 2003-10-20. Ur Häradsekonomiska kartan på DVD.
© Lantmäteriverket, Gävle, 1998. Ur Generalstabskartan 1888 I på CD.
© GIS Västra Götaland / Lst O © Bakgrundskarta Lantmäteriet 2005. Ur Ekonomiska kartan på internet.
© Kenth Jönsson, 1988-2005 Stenkumla. Foto Lantmäteriets arkiv i VISBY. © Lantmäteriet, Visby. Ur arkivkartor 1699-1939.